Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

GEOGRAFIA

Regiony PPN | Krajobraz naturalny | Budowa geologiczna | Rzeźba | Gleby | Wody powierzchniowe | Klimat

 

KRAJOBRAZ NATURALNY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Krajobraz naturalny jest zdominowany równinami akumulacjiorganicznej (torfowej) i mineralnej (piaszczystej). Występują tu podmokłe lasy, łąki i otwarte torfowiska. Wyrównanie terenu powoduje, że zaledwie kilkunastometrowe wyniesienia są dobrymi punktami widokowymi. Nad równinami akumulacyjnymi górują równiny denudacyjne. Guzy, wyniesienia i pagóry porośnięte są lasami bądź są zagospodarowane rolniczo jako grunty orne.

 
Szczególnym elementem krajobrazu PPN są torfowiska. Pierwotnie zajmowały około 30% obszaru Pojezierza, obecnie wiele z nich porośniętych jest lasem i trudno rozpoznać je jako ekosystemy torfowiskowe. Torfowiska są stadium sukcesji następnym po zbiornikach wodnych, jednak one też nie są długotrwałymi elementami krajobrazu w geologicznej skali czasu. Ponadto cechą charakterystyczną wyróżniającą ten teren jest znaczna powierzchnia obszarów podtapianych.

 

Na terenie Parku i w jego otulinie brak wybitnych zabytków kultury materialnej, które w ogóle na tym terenie są nieliczne. Najcenniejszym walorem jest „poleski” krajobraz, specyficznie monotonny, z nielicznymi wsiami o niskiej zabudowie. Niestety, zniknęła już prawie zupełnie dawna dominanta tego krajobrazu - wiatraki.
Restytucja wybranych gatunków/ ochrona torfowisk/ ochrona ekosystemów leśnych


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.