Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

FLORA

Szata roślinna | Rośliny i grzyby chronione | Lista roślin i grzybów chronionych

    

SZATA ROŚLINNA POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Szata roślinna Poleskiego Parku Narodowego jest niezmiernie interesująca. Dominującymi formacjami roślinnymi Parku i jego sąsiedztwa są torfowiska, łąki i lasy. Najbardziej charakterystycznym i najcenniejszym elementem są rozległe torfowiska, wyróżniające ten obszar spośród wszystkich innych parków narodowych w Polsce. W Parku spotykamy trzy typy torfowisk wysokie, przejściowe i niskie.

 

Zbiorowiska roślinne, zanim uzyskały swój obecny charakter, kształtowały się przez około 11 tysięcy lat. W ciągu tego czasu jeziora stopniowo zarastały roślinnością, przy czym tempo sukcesji było zróżnicowane. Małe i płytkie zbiorniki, położone w rejonach żyźniejszych, zarastały najszybciej. Część z nich zarosła już całkowicie. Jeziora duże, głębokie, pochodzenia krasowego, o wodach ultrasłodkich, do dzisiaj pozostały zarośnięte tylko w bardzo niewielkim stopniu. Interesującym zjawiskiem związanym z terenem Parku, a w szczególności z jego jeziorami, jest proces ich zarastania i kształtowania się wokół nich torfowisk. Gdy produkcja substancji organicznej w wodzie przewyższa tempo ich mineralizacji, z martwych organizmów planktonowych, a następnie z wyższych roślin wodnych powstają złoża mułu, tzw. gytia. Szczególnie dużo mułu gromadzi się przy brzegach jeziora, co jest początkiem powstawania gleb podwodnych. Zajmowane są one następnie przez zespoły trzcin, później zespoły wielkich turzyc. Szybkość procesów zarastania zależy od zawartości w wodzie substancji pokarmowych. W wodach żyznych, eutroficznych torfowisko powstaje szybko i zbiornik zarasta całkowicie.

 

Gromadzenie się mułu na dnie zbiorników o wodach ubogich w składniki mineralne (takie przeważały na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim) doprowadza do pogorszenia się sytuacji pokarmowej i tylko w strefie bezpośrednio przylegającej do brzegu może być ona korzystniejsza. W takich warunkach tworzą się wokół brzegów pływające kożuchy roślinne, tzw. spleja. Składa się ona głównie z mchów torfowców i roślin wyższych, o niewielkich wymaganiach pokarmowych. W Poleskim Parku Narodowym takie pływające, silnie uginające się pod ciężarem człowieka kożuchy otaczają jeziora: Długie, Moszne i Karaśne. Przestrzenie między jeziorami zajmują torfowiska porośnięte karłowatą sosną, brzozą i wierzbą. Dzięki temu obszar Parku jest miniaturą europejskiej tundry i lasotundry, wysuniętą najdalej w Europie na południowy zachód. Rozległością i stanem zachowania torfowisk teren parku może konkurować jedynie z Bagnami Biebrzańskimi. Zachowanie się wielu reliktów roślinności borealnej i atlantyckiej oraz nagromadzenie innych rzadkich gatunków sprawia, że obszar Parku jest jedyną w swoim rodzaju osobliwością na skalę europejską. Dzięki temu pod względem różnorodności biologicznej Poleski Park Narodowy należy do czołówki krajowych parków narodowych.

 

Najciekawsze na terenie parku są zbiorowiska ekosystemów wodno-torfowiskowych o unikalnej florze. Jednak nie mniej wartościowymi są tu naturalne, powstałe z samosiewu lasy bagienne, reprezentowane przez brzeziny bagienne, bory bagienne i olsy. Lasy zajmują w parku 49% jego powierzchni, ale należy wspomnieć, że 21% to leśne zbiorowiska torfowiskowe. Natomiast bezleśne, otwarte torfowiska i torfowiska zaroślowe występują na 20% powierzchni parku, łąki i pastwiska na około 20%, grunty orne zajmują 5%, a wody powierzchniowe (jeziora, stawy i drobne zbiorniki wodne) około 5%.

 

Bogactwo florystyczne i zróżnicowanie fitosocjologiczne uwarunkowane jest dużym zróżnicowaniem środowisk, a miejscami również ich nieznacznym przekształceniem przez gospodarkę człowieka.


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.