Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

GEOGRAFIA

Regiony PPN | Krajobraz naturalny | Budowa geologiczna | Rzeźba | Gleby | Wody powierzchniowe | Klimat

    

GLEBY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

  

Łączna powierzchnia zajęta przez gleby wynosi w Poleskim PN ogółem 8279 ha (powierzchnia całkowita Parku pomniejszona o wody, drogi itp.). Lasy zajmują 4204 ha, grunty rolne 1732 ha, w tym role 287 ha, a trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska ogółem 1445 ha (nieużytkowane1329 ha). Powierzchnię 2343 ha zajmują „nieużytki”, czyli przede wszystkim torfowiska bezleśne - jedne z najwartościowszych przyrodniczo ekosystemów.

  

W zajmowanej powierzchni największy udział mają gleby, których geneza związana jest ze środowiskiem wodnym bądź podmokłym (hydrogeniczne). Są to gleby torfowe torfowisk niskich, wysokich i przejściowych (łącznie zajmują 2/3 powierzchni), a także czarne ziemie, gleby murszowe i glejowe. Wśród gleb wykształconych na podłożu mineralnym wymienić należy gleby bielicoziemne i brunatne, a także rędziny.


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

    

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.