Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

KULTURA

 

TROSKA O KULTURĘ MIEJSCOWĄ

 

Przyroda jest niewątpliwie główną atrakcją Poleskiego Parku Narodowego. Jednak oprócz ochrony środowiska naturalnego zadaniem Parku jest również ochrona wielowiekowej spuścizny kulturowej w bogactwie jej form i odmian.

 

Z pewnością poszukiwaną atrakcją Poleskiego PN jest dawna architektura wiejska. Jedne z najstarszych chałup poleskich można zobaczyć we wsiach Załucze Stare i Zawadówka. Wysoki stromy dach kryty strzechą, małe okienka, ściany wykonane z grubych bali, to najbardziej typowe cechy tych domów. Zwykle na uwagę zasługuje również obejście ze studnią z żurawiem, plecionym płotem, ławeczką pod rozłożystym drzewem. Nieco zmodernizowane, ale ciągle jeszcze zachowujące dawny styl domy stoją nadal w wielu wsiach, nadając im swojski klimat.

 

Jednym z najciekawszych obiektów historycznych PPN jest kopiec znajdujący się na trasie szlaku turystycznego “Nałęcz”. Niezwykła była też historia poznania tego obiektu. Od lat miejscowa ludność niewielkie wzniesienie w lesie nazywała “szwedzką mogiłą”, nikt nie potrafił jednak wytłumaczyć pochodzenia kopca jak i samej nazwy. Kiedy przy lisiej norze wykopanej w kopcu znaleziono fragment ludzkiej kości, zawiadomiono służby archeologiczne. W trakcie prowadzenia badań na podstawie wydobytych narzędzi i ozdób stwierdzono, że obiekt jest kurhanem z epoki trzcinieckiej pochodzącym sprzed około 3500 lat. Znacznie później, w XVII wieku miejsce to służyło jako unicki cmentarz grzebalny. Skojarzenie okresu funkcjonowania cmentarza z czasem wojen szwedzkich było przyczyną ostatniej nazwy zwyczajowej kurhanu.

 

Niezwykłymi pamiątkami przeszłości są średniowieczne grodziska. Na tych terenach pochodzą z XII do XIV wieku. W okolicy Parku warto zwrócić uwagę na niewielkie wyniesienie w okolicy wsi Andrzejów. Bujna roślinność wierzchołka wzniesienia skrywa pozostałości dawnej budowli obronnej. Naturalne wzniesienie było zbyt łagodne, aby stanowić wystarczającą obronę. Sypano więc wały i kopano fosy, których zarysy można odróżnić nawet obecnie. Z wywyższenia, na którym usytuowano gród rozciąga się widok na ogromny obszar Krowiego Bagna. Grodziska zlokalizowane m.in. w pobliskich wsiach Wojciechów, Lubowiż, Wereszczyn stanowiły pasmo fortyfikacji umożliwiających kontrolowanie znacznego obszaru. Nadzór nad tym terenem ułatwiały rozległe bagna, dające możliwość przejścia tylko wąskimi pasmami suchszych wyniesień.

 

Nieco dalsze otoczenie Parku bogate jest w zabytki architektoniczne. Z pewnością zainteresowanie wzbudzą pamiątki związane z Tadeuszem Kościuszką. W miejscowości Sosnowica znajduje się oficyna dworska należąca niegdyś do możnego rodu Sosnowskich. W niej mieszkał i pracował przyszły naczelnik postania. Tutaj narodziła się romantyczna miłość Tadeusza do Ludwiki, a burzliwe następstwa tego uczucia znamy z kart podręczników historii Polski i Stanów Zjednoczonych. W Sosnowicy na uwagę zasługuje również barokowy kościół z przełomu XVII i XVIII wieku oraz cerkiew z końca XIX wieku.

 

Specyfiką tych terenów jest są drewniane budynki sakralne. Tu należałoby wymienić kościoły w Wytycznie i Wereszczynie. Interesująca jest też cerkiew w Holi, obok której znajduje się prywatna wystawa obiektów architektury wiejskiej.

 

Obszar obecnego PPN był w dawnych latach miejscem licznych bitew. Ze względu na niedostępność terenu Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie było miejscem prowadzenia działań partyzanckich. Tutaj rozgrywały się liczne utarczki i boje Powstania Styczniowego. Podczas II Wojny Światowej walczyły tu oddziały AK, a potem WiN. Jedną z większych bitew stoczono w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku pod Wytycznem. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza próbujące dotrzeć do SGO Polesie gen. Franciszka Kleeberga starły się z armią sowiecką. Wydarzenie to upamiętnione jest pomnikiem i symbolicznym cmentarzem.

 

Poleski Park Narodowy to także pełne harmonii krajobrazy łączące wspaniałość przyrody i pracę człowieka. Dawne poleskie rolnictwo nie degradowało przyrody, a przeciwnie, dodawało jej różnorodnych formy, wzbogacało w siedliska i gatunki. Nigdy nie zabierano naturze więcej, niż sama zdolna była odtworzyć. W rzemiośle i budownictwie korzystano z miejscowych materiałów. Ludzkie domostwa były odbiciem przyrody, nawet niektóre nazwy przedmiotów codziennego użytku są z niej zaczerpnięte: żuraw, ślimak, kijanka... Rozlewiska, łąki, bagienne lasy, strzechy i przydrożne kapliczki tworzą swojski klimat regionu. W czar Polesia wczuwać się trzeba z uwagą i wrażliwością, a piękno i urok tej krainy z pewnością taki trud wynagrodzą.


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.