Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

O PARKU

Historia ochrony terenów obecnego PPN | Obszar i administracja |

 

HISTORIA OCHRONY TERENÓW OBECNEGO POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Piękno i wartość przyrody Polesia doceniano już na początku XX wieku, idee utworzenia tutaj parku narodowego rodziły się w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy koncepcję utworzenia parku narodowego na Polesiu zgłosił w 1933 r. prof. Władysław Szafer. Plany dotyczyły części Polesia znajdującej się dzisiaj na terenie Białorusi. Kolejną propozycję przedstawił prof. Tadeusz Wilgat w roku 1954. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje prof. Dominik Fijałkowski, który zaproponował utworzenie parku narodowego w regionie obecnego parku. Był to wówczas pierwszy w kraju projekt parku narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym, o pow. ok. 3000 ha. Początkowo nazwany został Wytyckim Parkiem Narodowym.

 

Od tego czasu koncepcje granic przyszłego parku ulegały zmianom. Na obszarze Polesia prowadzono wówczas intensywne prace melioracyjne, związane z budową Kanału Wieprz-Krzna. W latach 70. na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim rozpoczęto eksploatację węgla kamiennego (Lubelskie Zagłębie Węglowe). W takich warunkach utworzenie parku narodowego nie był niemożliwe. Ochroniarze czynili jednak starania, by zachować chociaż najcenniejsze obiekty przyrodnicze. Niestety nie udało się uratować przed melioracją, osuszeniem i zamienieniem na użytki zielone rozległego kompleksu Krowiego Bagna. Natomiast z inicjatywy prof. Fijałkowskiego powstały w tym rejonie 4 rezerwaty przyrody: w 1966 r. rez. „Durne Bagno” o pow. 213,2 ha, w 1974 r. rez. „Jezioro Moszne” o pow. 205,12 ha, w 1978 r. rez. „Jezioro Długie” o pow. 694,93 ha i w 1982 r. rez. „Torfowisko Orłowskie” o pow. 671,73 ha. Łączna ich powierzchnia wynosiła 1784,98 ha. W r. 1983 jako pierwsze w kraju woj. chełmskie wprowadziło Ekologiczny System Obszarów Chronionych. Powstały wtedy 4 parki krajobrazowe: Poleski, Sobiborski, Strzelecki i Chełmski oraz 4 obszary chronionego krajobrazu (Poleski, Chełmski, Pawłowski i Grabowiecko-Strzelecki). W 1984 r. wojewódzki konserwator przyrody w Chełmie zlecił wykonanie odpowiedniej dokumentacji naukowej. W r. 1986 zespół pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Lublinie przekazał dokumentację do utworzenia Zachodniopoleskiego Parku Narodowego. Dało to merytoryczne podstawy do złożenia w 1987 r. wniosku do Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w sprawie utworzenia parku. We wrześniu tego samego roku został zrealizowany film o przyszłym parku narodowym, w reżyserii Jana Walencika pt. „Chronić czy nie chronić”. Sprzyjająca sytuacja dla powoływania nowych obszarów chronionych, jaka miała miejsce w związku z obradami „okrągłego stołu”, pozwoliła na powstanie Poleskiego Parku Narodowego. Został on utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów 1 maja 1990 r. na powierzchni 4813,35 ha.

 

Jako park o charakterze wodno-torfowiskowym borykał się z problemami, jakich nie miały inne parki. Podstawowym warunkiem zachowania jego walorów przyrodniczych było utrzymanie odpowiednich stosunków wodnych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Problem ten trudno było rozwiązać w pierwotnych granicach. Park obejmował tylko część zlewni rzek Piwonii i Włodawki, co uniemożliwiało kontrolę stanu stosunków wodnych. Biorąc to pod uwagę pracownicy Parku już w 1991 r. opracowali koncepcję jego powiększenia. W projekcie powiększenia wzięto pod uwagę powstanie w roku 1991 rezerwatu torfowiskowego „Bagno Bubnów” o pow. 1600 ha. W marcu 1991 r. projekt zaakceptowała Rada Naukowa Parku. Następnie projekt w formie wniosku został skierowany do Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

W styczniu 1993 r. rozpoczął działalność Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN w Załuczu Starym. Rozpoczęta została szeroka działalność edukacyjna, powstały 2 ścieżki przyrodnicze oraz wiele materiałów propagujących walory przyrodnicze Parku. Z dniem 1 lutego 1994 r. Park został powiększony do 9647,73 ha i otrzymał strefę ochronną, obejmująca obszar 13624,25 ha. Park podpisał porozumienie o współpracy z Szackim Parkiem Narodowym na Ukrainie i Służbami Ochrony Przyrody w Holandii. Zostało wyznaczonych ok. 80 km szlaków turystycznych, wybudowano 5 nowych osad leśnych, utworzono szkółkę leśną. W maju 1994 r. Park odwiedził Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. W maju 1996 r. Park przystąpił do opracowania planu ochrony, który zatwierdzono do wykonania w styczniu r. 2000. W roku 2002 ukończono i oddano do użytku Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie.

 

30 kwietnia 2002 powstały dwa Rezerwaty Biosfery „Polesie Zachodnie” w Polsce i „Szacki” na Ukrainie. Trwają starania o utworzenie rezerwatu biosfery po stronie białoruskiej. Równocześnie prowadzone są prace o uzyskanie statusu transgranicznego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Nadanie tak wysokiej rangi tym terenom świadczy o ich ogromnym znaczeniu w europejskiej i światowej strategii ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.