Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geografia | Ekosystemy | Flora | Fauna | Zagrożenia |
 Kultura  Troska o kulturę miejscową |
 Edukacja  Oferta Edukacyjna | Ścieżki Przyrodniczo-edukacyjne |
 Turystyka  Regulamin Zwiedzania | Szlaki | Mapy |

 Badania naukowe

Zasady Eksploracji Naukowej |

ZAGROŻENIA

  

ZAGROŻENIA POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Podstawowym warunkiem istnienia i funkcjonowania PPN, parku narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym jest utrzymanie właściwych stosunków wodnych. Dotychczasowe opracowania naukowe wykazały wyraźne przekształcenia w hydrosferze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ale nie dały dotychczas jednoznacznej odpowiedzi, dotyczącej przyczyn obniżania zwierciadła wód oraz zmian składowych obiegu wody. Aby przeciwdziałać skutkom stałego procesu odwodnienia terenów PPN podejmowane są ciągłe prace zmierzające do spowolni enia odpływu wód z terenów chronionych.

 

Głównym zagrożeniem nieleśnych ekosystemów lądowych jest obserwowane od lat zarastanie terenów otwartych. Proces ten obejmuje głównie torfowiska, ale także wrzosowiska i nieużytkowane łąki. Jego przyczyny tkwią w melioracjach przeprowadzonych przed laty, polegających zasadniczo na osuszeniu znacznych obszarów. Efektem wybudowania systemu rowów i kanałów odwadniających było obniżenie zwierciadła wód gruntowych, następnie napowietrzenie torfów, przyspieszenie ich mineralizacji, a ostatecznie drastyczne zmiany warunków glebowych. Naturalnie powolne procesy sukcesji uległy nagłemu przyspieszeniu. Obecnie zahamowanie zarastania terenów otwartych jest trudne z powodów:

  

 - ciągle jeszcze niedostatecznie wysokiego poziomu wody gruntowej na znacznych obszarach dawniej bagiennych lub podmokłych,
 - użyźnienia gleb przez uwolnione z murszejącego torfu substancje mineralne,
 - silnej transpiracji drzew wkraczających na nowe siedliska,
 - zaniku naturalnych lub półnaturalnych czynników zapobiegających sukcesji lasu: wypalania, wypasu, zgryzania.

  

Poza tym działania ochronne napotykają na opory psychologiczne - konieczna jest bowiem interwencja człowieka, wycinanie i inne zabiegi niechętnie postrzegane jako nieodzowne elementy ochrony tego typu biocenoz.

  

Wśród ekosystemów wodnych PPN głównym zagrożeniem jest ciągle zbyt niski stan wód ułatwiający zarastanie i kurczenie się otwartego lustra. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku jezior. Przyczynami podobnie jak w nieleśnych ekosystemach lądowych są osuszania i eutrofizacja.


źródło: Poleski Park Narodowy, dodano: 16.12.2005r.

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.