Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJ

Obszar Ochrony Ścisłej | OOŚ Białowieskiego PN | Drzewostan Rezerwatu |

     

DRZEWOSTAN REZERWATU

   

Podstawowymi gatunkami panującymi w drzewostanach Rezerwatu są: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, świerk pospolity, olsza czarna, sosna zwyczajna, jesion wyniosły i oba gatunki brzóz – brodawkowata i omszona. Gatunki te zajmują 90 % powierzchni i stanowią 89,7 % ogólnego zapasu drzewostanów. 

   

Szczegółowy udział gatunków przedstawia tabela:

Gatunek panujący

 Powierzchniowy i masowy udział gatunków drzew  w drzewostanach wg gatunków panujących

Masowy udział gatunków drzew w drzewostanach wg gatunków rzeczywistych

Powierzchnia leśna

 

Zapas

 

Zapas

 

 

ha

%

m3 brutto

%

m3 brutto

%

Dąb szypułkowy  Quercus robur

899,79

19,6

394.633

21,1

331.007

17,9

Grab zwyczajny Carpinus betulus

867,67

18,9

355,375

19

204.406

10,9

Świerk pospolity Picea abies

761,01

16,6

324.318

17,4

453.080

24,2

Olsza czarna Alnus glutinosa

533,81

11,6

239.285

12.7

236.290

12,6

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

519,6

11,3

169.900

9,1

170.010

9,1

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior

270,08

6

139.505

7,5

154.054

8,2

Brzoza brodawkowata i B. omszona Betula pendula i B. pubescens

276,07

6

54.339

2,9

74.609

4

Lipa drobnolistna Tilia cordata

204,52

4,5

86.290

4,6

147.700

7,9

Klon zwyczajny Acer platanoides

181,24

4

77.555

4,2

71.065

3,8

Osika Populus tremula

70,47

1,5

27.165

1.5

26.092

1,4

Wierzby Salix sp.pl.

 

 

 

 

52

-

Ogółem

4.584,26

100

1.868.365

100

1.868.365

100

   

Struktura wiekowa drzewostanów Rezerwatów jest szczególna, niespotykana na tak dużej powierzchni nigdzie w Polsce i prawdopodobnie na całym Niżu Środkowo- i Zachodnioeuropejskim. Ponad 3/4 powierzchni rezerwatu zajmują drzewostany ponad 100 letnie. Przeciętny zapas drzewostanów wynosił w 1991 r. 407 m3/ha i był wówczas ponad dwa razy większy od przeciętnego zapasu lasów nadleśnictw puszczańskich.

   

Andrzej Keczyński

Pracownia Naukowa


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 01.12.2005r.


Ciekawe linki:

 - Państwowy Park Narodowy Bieławieżskaja Puszcza - http://www.bp.cis.by/ 

  

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.