Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


BADANIA NAUKOWE

Tło badań naukowych w Puszczy Białowieskiej | Historia badań naukowych | Zasady eksploracji naukowej w BPNPraktyczne znaczenie badań naukowych w BPN

    

TŁO BADAŃ NAUKOWYCH W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

 

Puszcza Białowieska stanowi bezcenne laboratorium przyrody. Pomimo trwającej od 1915 r. gospodarki leśnej, zachowane tu zostały największe na Ziemi zasoby niżowych naturalnych lasów liściastych i mieszanych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego. Poza Obszarem Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego (47 km2), mniejsze płaty starodrzewi naturalnego pochodzenia są rozrzucone nieregularnie na całym obszarze Puszczy. Stanowią one rezerwuar bogactwa gatunków, różnorodności struktur, wzajemnych powiązań i procesów, charakterystycznych dla lasów naturalnych. Las naturalny jako arena nieustannej ewolucji, podlega przemianom dostosowującym go do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego - głównie klimatu i czynników pochodnych, a także efektów rozwoju cywilizacyjnego (np. zanieczyszczenia powietrza).

 

Gospodarka leśna, której celem jest zapewnienie ciągłości produkcji wartościowego z punktu widzenia człowieka surowca drzewnego, radykalnie zmieniła charakter europejskich lasów, modyfikując skład gatunkowy, strukturę i wiek drzewostanów. Sztuka racjonalnego sterowania systemami naturalnymi okazała się zgubna dla słabo poznanej tkanki ich mikrokosmosu. Skupienie uwagi na samym drzewostanie i jego zdolności produkcyjnej doprowadziło do zniszczenia mechanizmów autoregulacji ekosystemów, a w konsekwencji do nasilenia się w XX wieku zjawisk o charakterze klęskowym. Katastrofalnym szkodom w drzewostanach gospodarczych, powodowanym przez owady lub patogeniczne grzyby, towarzyszą doniesienia o utracie przez Ziemię kolejnych gatunków i rosnącym zagrożeniu wielu innych. Stąd ogromne zainteresowanie różnorodnością biologiczną i metodami jej ochrony. Różnorodność biologiczna to określone gatunki, ich wzajemne powiązania funkcjonalne i wynikające z nich relacje ilościowe i jakościowe. Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność najbardziej zagrożona. W przypadku lasów jest ona związana z pozostałościami lasów pierwotnych. Stąd olbrzymie, ciągle rosnące zainteresowanie naukowymi badaniami w Puszczy Białowieskiej, stanowiącej bezcenny punkt odniesienia dla wszystkich innych lasów niżowych strefy umiarkowanej.

  


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 05.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.