Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


WYDAWNICTWA

    

WYDAWNICTWA NAUKOWE

 

Owocem działalności badawczej w BPN są tysiące publikacji naukowych, jakie ukazały się zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych pismach. W samej Białowieży redagowane są 3 tytuły: międzynarodowe pismo zoologiczno - ekologiczne Acta Theriologica (Zakład Badania Ssaków), wielojęzyczny biuletyn geobotaniczny Phytocoenosis (Białowieska Stacja Geobotaniczna UW) oraz kwartalnik Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody zawierający artykuły w języku polskim z angielskimi streszczeniami (Białowieski Park Narodowy).

 

Ważniejsze opracowania monograficzne:

 1. Krasińska M. .i KRASIŃSKI Z.A. 2004. Monografia przyrodnicza ŻUBR. Studium Fotografii Przyrodniczej HAJSTRA. Warszawa-Białowieża: 1-312

 2. PUCEK Z. (ed.); PUCEK Z., Belousova I.P., Krasinska M.,
  Krasinski Z.A. and Olech W. (comps.) 2004. European bison. Status survey and conservation action plan. IUCN/SSC Bison Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ix+54pp, [PDF].

 3. Bernadzki, E., Bolibok, L., Brzeziecki, B., Zajączkowski, J., Żybura, H., 1997. Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Narodowym (1936-1993). Parki nar. Rez. przyr. 16(2): 3-25.

 4. Borowski, S., Okołów, C. 1988. Birds of the Białowieża Forest. Acta zool. Kraków. 31,2: 65-114.

 5. Cieśliński, S., Tobolewski, Z. 1988. Lichens (Lichenes) of the Białowieża Forest and its western Foreland. Phytocoenosis, Białowieża, suppl. N.S. 1.

 6. Falińska, K., 1973. Dynamika sezonowa runa zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Phytocoenosis 2(1): 3-120.

 7. Faliński, J.B., (red.), 1968. Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej Warszawa.

 8. Faliński, J.B., 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest. Ecological studies in Białowieża Forest. W. Junk. Dordrecht.

 9. Faliński, J.B., 1994. Concise geobotanical atlas of Białowieża Forest. Phytocoenosis Vol. 6 (N.S.) Supplemetum Cartographiae Geobotanicae 6: 3-34.

 10. Faliński, J.B. (red.), 1996. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park, Functional group analysis and general synthesis (Project Crypto 3). Polish Botanical Society. Warszawa - Białowieża.

 11. Faliński, J.B., Mułenko, W. (red.) 1997. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park, Ecological atlas (Project Crypto 4). Phytocoenosis Vol. 9 (N.S.) Supplemetum Cartographiae Geobotanicae 7.

 12. Gutowski J. M., Jaroszewicz B. (red.) 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa.

 13. Jędrzejewska, B., Jędrzejewski, W. 1998. Predation in vertebrate communities. The Białowieża Primeval Forest as a case study. Springer. Berlin - Tokyo.

 14. Kwiatkowski, W. 1994. Krajobrazy roślinne Puszczy Białowieskiej (mapa w skali 1:50 000 z tekstem objaśniającym). Phytocoenosis Vol. 6 (N.S.) Supplemetum Cartographiae Geobotanicae 6: 35-87.

 15. Matuszkiewicz, W., 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Ann. Univ. M.-C. Skłodowska. Lublin, suppl. 6.

 16. Olszewski, J.L. 1986. Rola ekosystemów leśnych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy Białowieskiej. Ossolineum, Warszawa.

 17. Paczoski, J. 1930. Lasy Białowieży. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Poznań.

 18. Prusinkiewicz, Z., Michalczuk, Cz. 1998. Gleby Białowieskiego Parku Narodowego (z mapą 1:20 000). Phytocoenosis Vol. 10 (N.S.) Supplemetum Cartographiae Geobotanicae 10.

 19. Pugacewicz, E. 1997. Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej. Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża.

 20. Sokołowski, A.W. 1993. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 12(3): 5-188 (z mapą).

 21. Sokołowski, A.W. 1995. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowiekiej. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

 22. Tomiałojć, L., Wesołowski, T., Walankiewicz, W. 1984. Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta orn. 20: 241-310.

 23. Więcko, E. 1984. Puszcza Białowieska. PWN, Warszawa.


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 05.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.