Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


ZASADY ZWIEDZANIA BPN

Zasady Zwiedzania BPN | Opłaty za wstęp do obiektów Parku |

    

ZASADY ZWIEDZANIA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Najstarszy w Polsce, utworzony w 1921 r., Białowieski Park Narodowy na obszarze 10 501,95 ha chroni najlepiej zachowaną część Puszczy Białowieskiej. Są to lasy naturalnego pochodzenia o cechach lasu pierwotnego, najlepiej zachowane na niżu Europy w strefie lasów liściastych i lasów mieszanych. Unikatowe walory przyrodnicze parku sprawiły, iż został on uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery (1977) oraz jedyny w Polsce przyrodniczy obiekt Dziedzictwa Światowego (1979), wyróżniony w 1997 r. Dyplomem Europy.

 

Mając powyższe na uwadze Dyrekcja Parku poleca szczególnej uwadze zwiedzających wszystkie udostępniane obiekty:

 

 - Park Pałacowy

 - Muzeum Przyrodniczo-Leśne

 - Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. prof. J. J. Karpińskiego

 - Rezerwat Pokazowy Żubrów

 - Obszar Ochrony Ścisłej

 - Obręb Ochronny Hwoźna

 

Zwiedzanie Wystawy Muzealnej, Obszaru Ochrony Ścisłej oraz Rezerwatu Pokazowego Żubrów jest płatne. Opłaty można wnosić w Muzeum, Rezerwacie Pokazowym Żubrów, Punkcie Informacji Turystycznej oraz w Domu Myśliwskim.

 

Zwiedzanie obiektów Parku odbywa się z zachowaniem następujących zasad

 

1. Osoby indywidualne i wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego wyłącznie pieszo, pod opieką przewodników turystycznych posiadających licencję wydaną przez Dyrekcję Parku. Dyrekcja Parku w uzasadnionych przypadkach może udzielić zezwolenia na przejazd pojazdem konnym (ilość pojazdów ograniczona) oraz rowerem (w grupach do 10 osób), a także na poruszanie się na nartach z tym, iż przejazd może się odbywać wyłącznie po drogach. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 25 osób na 1 przewodnika. W zbiorowych wycieczkach młodzieży szkolnej mogą zwiedzać Obszar Ochrony Ścisłej uczniowie od klasy 6 wzwyż. Dla ogółu zwiedzających udostępnia się trasę do "Dębu Jagiełły" i z powrotem (6 km). Pozostałe trasy (do 22 km) są udostępniane grupom specjalistycznym na podstawie specjalnego zezwolenia Dyrekcji Parku. W czasie wiosennych roztopów oraz w okresach intensywnych opadów Obszar Ochrony Ścisłej jest zamknięty dla zwiedzających.

 

2. Zwiedzanie Parku Pałacowego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów oraz Obrębu Ochronnego Hwoźna jest możliwe bez licencjonowanego przewodnika. Oprowadzanie grup zbiorowych w tych obiektach wymaga uzyskania licencji Dyrekcji Parku. Zwiedzanie Obrębu Ochronnego Hwoźna może odbywać się wyłącznie po znakowanych szlakach, pieszo, rowerem lub na nartach. Wjazd na teren Obrębu konno, pojazdami konnymi lub silnikowymi wymaga uzyskania zezwolenia Dyrekcji BPN.

 

3. Zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Przyrodniczo - Leśnego możliwe jest wyłącznie z licencjonowanym przewodnikiem. Opłatę za zwiedzanie ekspozycji uiszcza się w dwóch miejscach: w kasie Muzeum - za bilet wstępu i w biurach turystycznych za usługę przewodnicką.

 

4. Na terenie Parku Pałacowego, objętego strefą ciszy, zabrania się:

 - niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin oraz grzybów,

 - przebywania na trawnikach i w zadrzewieniach oraz poruszania się poza alejkami spacerowymi,

 - niepokojenia, łowienia i zabijania wszelkich zwierząt,

 - zakłócania ciszy i używania urządzeń przekazujących dźwięk,

 - zaśmiecania terenu,

 - puszczania psów luzem i bez kagańca,

 - przejazdu pojazdami mechanicznymi poza drogami dojazdowymi,

 - jazdy konno po alejkach spacerowych,

 - parkowania poza miejscami wyznaczonymi,

 - wjazdu autobusów bez zezwolenia Dyrekcji Parku,

 - łowienia ryb w stawach bez zezwolenia Dyrekcji Parku,

 - kąpieli i pływania wszelkimi jednostkami pływającymi po stawach.

 

5. Na obszarach objętych ochrona Ścisłą zabronione jest:

 - przebywanie bez indywidualnego zezwolenia lub bez uprawnionego przewodnika oraz poruszanie się poza znakowanymi szlakami turystycznymi,

 - uszkadzanie drzew i krzewów oraz roślin runa,

 - zbiór roślin, grzybów, jagód i innych owoców,

 - łowienie i zabijanie zwierząt,

 - wprowadzanie psów i kotów,

 - zaśmiecanie terenu,

 - zakłócanie ciszy i używanie urządzeń przekazujących dźwięk,

 - wzniecanie ognia i jego przenoszenie oraz palenie papierosów,

 - używanie pojazdów mechanicznych,

 - biwakowanie,

 - łowienie ryb, pływanie i kąpiel w rzekach,

 - przebywanie na terenie rezerwatu w nocy, w czasie burzy i silnych wiatrów.

 

6. Na terenach objętych ochroną częściową zabronione jest:

 - poruszanie się poza wytyczonymi szlakami turystycznymi,

 - uszkadzanie drzew i krzewów oraz roślinności runa,

 - łowienie i zabijanie zwierząt,

 - wprowadzanie psów bez smyczy i kagańca,

 - zaśmiecanie terenu,

 - zakłócanie ciszy i używanie urządzeń przekazujących dźwięk,

 - poruszanie się pojazdami mechanicznymi i konno bez zezwolenia Dyrekcji Parku oraz poruszanie się nimi poza wyznaczonymi drogami i szlakami,

 - biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi,

 - wzniecanie ognia poza wyznaczonymi miejscami i jego przenoszenie,

 - przebywanie, poza wyznaczonym polem biwakowym, w nocy oraz w czasie burzy

i silnych wiatrów,

 - zbiór grzybów i jagód poza obszarami do tego wyznaczonymi.

 

7. Na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubrów zabrania się:

 - poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami,

 - wchodzenia na ogrodzenie rezerwatu i poszczególnych zagród,

 - niepokojenia i dokarmiania zwierząt,

 - zakłócania ciszy i używania urządzeń przekazujących dźwięk,

 - wprowadzania psów,

 - niszczenia urządzeń Rezerwatu,

 - palenia papierosów,

 - zaśmiecania terenu.

 

8. Filmowanie i fotografowanie obiektów Parku dla celów komercyjnych wymaga zezwolenia Dyrekcji Parku i wykupienia odpowiedniej licencji.

 

Przyrodę i obiekty Białowieskiego Parku Narodowego stanowiące nasze wspólne dziedzictwo pozostawiamy opiece zwiedzających mając nadzieję na zrozumienie z ich strony.

 

Uprawnieni pracownicy Parku maja prawo do legitymowania osób nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu oraz do nakładania mandatów. W stosunku do osób rozmyślnie i złośliwie naruszających zasady niniejszego regulaminu lub uchylających się od płacenia mandatów mogą być kierowane wnioski do sądu (Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 r., Dz.U. nr 114 z dnia 12.12.1991 poz. 493)

 

Wersja Regulaminu BPN do wydruku : 31,0 KB (bajtów: 31 744)


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 03.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.