Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


BIBLIOTEKA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

    

BIBLIOTEKA

Białowieskiego Parku Narodowego

 

Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00

Dom Marszałkowski I piętro, pokój nr 14 (informacja) i 17 (czytelnia)

Osoba odpowiedzialna za zbiory i kontakt z czytelnikami

mgr Ewa Moroz-Keczyńska

asystent dokumentacji naukowej

tel/fax: (085) 68-12-323 w. 12

e-mail: culture@bpn.com.pl 


Zbiory biblioteczne BPN:

 

Początki Biblioteki sięgają okresu międzywojennego i związane są z ustanowieniem Muzeum Puszczańskiego w Białowieży. Rozwój zbiorów bibliotecznych przypada na lata 1929-1939, kiedy to kierownikiem Parku Narodowego w Białowieży był J.J. Karpiński. Na podstawie zachowanych w zbiorach woluminów z tego okresu wiadomo, że biblioteka gromadziła księgozbiór głównie fachowy, była to literatura przyrodnicza. Po 1945 po rozdzieleniu majątku dwóch instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa i Białowieskiego Parku Narodowego na nowo rozpoczęto gromadzenie zborów bibliotecznych, ponieważ dotychczas zgromadzony księgozbiór pozostał w białowieskiej filii Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

Dziś księgozbiór biblioteki liczy sobie 10663 woluminów. Najstarsze wydawnictwa pochodzą z I połowy XIX wieku. Wiele pozycji literatury jest w językach obcych: rosyjskim, białoruskim, niemieckim, angielskim, francuskim.

 

Liczba czasopism wynosi 3261 woluminów. W ciągłej prenumeracie posiadamy czasopisma: Acta Myclogica, Acta Ornithologica, Acta Sicietatis Botanicorum Poloniae, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Flora Polski: Glony, Grzyby, Porosty, Wątrobowce, Fragmenta Faunistica, Katalog Fauny Polski, Klucze Do Oznaczania Owadów Polski, Monografie Fauny Polski, Monographiae Botanice, Nasze Drzewa Leśne, Notatki Entomologiczne, Notatki Ornitologiczne, Ochrona Przyrody, Polish Botanical Journal, Polish Botanical Studies, Polskie Pismo Entomologiczne, Przegląd Zoologiczny, Studia Naturae Seria A I Seria B, Wiadomości Botaniczne, Wiadomości Ekologiczne Oraz Poznajmy Las, Przegląd Leśniczy, Echa Leśne, Głos Lasu, Łowiec Polski, Przyroda Polska, Kosmos, Las Polski, Białoruskie Zeszyty Historyczne.

 

Biblioteka BPN obejmuje nie tylko literaturę dotycząca przyrody Białowieskiego Parku Narodowego, lecz także regionu Puszczy Białowieskiej. Należą do tego stare ryciny, grafiki, mapy, oryginalne albumy fotograficzne (m. in.: z początku XX wieku) i pojedyncze zdjęcia, rękopisy prac naukowych. Zbiory specjalne z regionu Puszczy Białowieskiej obejmują też: foldery, broszury i ulotki (kilkaset), proporczyki (ponad 60), plakietki (ponad 120), taśmy magnetofonowe, kasety video (ponad 300), CD-romy, kolekcję ponad 1500 pocztówek, w tym wielu z początku XX wieku.

 

Efektem pracy Biblioteki jest sukcesywne wydawanie tomów Bibliografii Puszczy Białowieskiej. Kolejno ukazały się tomy: do 1966, 1967-1972, 1973-1980, 1981-1985, 1986-1990.


Regulamin Biblioteki Białowieskiego Parku Narodowego

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie obsługi biblioteczno -informacyjnej wszystkim zainteresowanym zbiorami Biblioteki.

2. Biblioteka gromadzi i udostępnia wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe i zbiory specjalne (prace magisterskie, dyplomowe, doktoranckie, zbiory informacji na nośnikach elektronicznych, kartograficzne, ikonograficzne)

3. Zgromadzone zbiory służą przede wszystkim potrzebom naukowym i dydaktycznym pracowników Białowieskiego Parku Narodowego oraz pracownikom merytorycznym instytucji naukowo-badawczych, studentom i uczniom.

4. Zbiory biblioteczne są wypożyczane na zewnątrz (wydawnictwa po 1945 roku), oraz udostępniane prezencyjnie, tzn. na miejscu w czytelni.

5. Podstawą organizacji i działania Biblioteki jest "Regulamin organizacyjny Biblioteki Białowieskiego Parku Narodowego

 

II. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU W CZYTELNI

1. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu ma każda osoba zainteresowana zbiorami biblioteki.

2. Po wejściu do czytelni należy zostawić bibliotekarzowi dowód tożsamości oraz wpisać się do zeszytu ewidencji. Przyniesione ze sobą wydawnictwa należy zgłosić bibliotekarzowi.

3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

4. Z udostępnionymi wydawnictwami trzeba obchodzić się troskliwie, a zauważone uszkodzenia zgłaszać osobie dyżurującej.

5. Nie wolno wynosić z czytelni żadnych publikacji będących własnością Biblioteki. W wyjątkowych przypadkach można uzyskać zgodę bibliotekarza na krótkoterminowe wypożyczenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni w celu wykonania kserokopii. W zamian za wypożyczone książki należy wypełnić odpowiedni formularz. (B-1)

6. Stosuje się wypożyczanie zbiorów czytelni pracownikom i studentom na czas zamknięcia Biblioteki. Wówczas również należy wypełnić formularz (B-1).

 

III. WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

1. Prawo do wypożyczania na zewnątrz mają pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, pracownicy instytutów naukowych, studenci i wszyscy mieszkańcy zainteresowani zbiorami Biblioteki, którzy:

o wypełnili deklarację (formularz: B-2 lub B-3) i podpisali oświadczenie (formularz: B-4)

o Posiadają aktualną kartę biblioteczną.

2. Pracownicy BPN mogą wypożyczyć do 10 publikacji z literatury naukowej na okres roku. Inne osoby mogą wypożyczyć 5 pozycji na okres 3 miesięcy z możliwością ich prolongaty.

3. Warunkiem wypożyczenia publikacji jest złożenie zamówienia na rewersie, który po podpisaniu, z chwilą otrzymania dokumentu, staje się dowodem wypożyczenia.

4. Wypożyczeniom na zewnątrz nie podlegają książki i czasopisma sprzed 1945 r., oraz zbiory specjalne.

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych wydawnictw, czytelnik powinien rozliczyć się z Biblioteką BPN wg zasad określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki - Zarządzeniem Nr 40/2003 Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 21 października 2003 r.

 

Formularz do pobrania: Formularz do pobrania- 14,4 KB (bajtów: 14 751)


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 02.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.