Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


BADANIA NAUKOWE

Tło badań naukowych w Puszczy Białowieskiej | Historia badań naukowych | Zasady eksploracji naukowej w BPNPraktyczne znaczenie badań naukowych w BPN

    

PRAKTYCZNE ZNACZENIE BADAŃ NAUKOWYCH W BIAŁOWIESKIM PN

 

Wiele z opublikowanych prac, ze względu na unikatowy charakter badanych obiektów ma fundamentalny charakter dla naszej wiedzy o ekologii gatunków, zbiorowisk oraz przebiegu naturalnych procesów dynamicznych.

 

Badanie przyrodniczego fenomenu lasu naturalnego sprawia, że jego trudno definiowalna wartość staje się, choć jedynie częściowo, wyrażalna uniwersalnym językiem nauki. Las naturalny, dzięki prowadzonym badaniom staje się obszarem odniesienia dla lasów gospodarczych. Monitorowanie spontanicznych procesów przyrodniczych umożliwia ocenę skutków działań człowieka w ekosystemach leśnych. Promotorzy nowoczesnej gospodarki leśnej podkreślają, iż polega ona na naśladowaniu procesów naturalnych. Bez dużych obszarów objętych ochroną ścisłą, bez dużych parków narodowych, bez chronionej Puszczy Białowieskiej nie jest możliwe poznanie, ani tym bardziej naśladowanie procesów naturalnych. Badania naukowe w ekosystemach naturalnych, nie zakłócające ciągłości procesów przyrodniczych, stanowią optymalny (również w sensie ekonomicznym) sposób ich wykorzystania. Poznanie naturalnych mechanizmów odpornościowych zapewniających trwałość ekosystemu to klucz do opracowania skutecznych i ekologicznie bezpiecznych metod hodowli i ochrony lasów gospodarczych. Zachowanie ciągłości naturalnych procesów stwarza wyjątkowe możliwości w zakresie badań nad mechanizmami ewolucji gatunków. Z kolei eksploracja wyjątkowego bogactwa gatunkowego (szczególnie w zakresie mikrofauny i mikroflory) może dostarczyć informacji bezcennych z punktu widzenia innych dziedzin życia człowieka, np. medycyny czy farmacji. Najbardziej bezpośrednie wykorzystanie badań naukowych następuje w procesie edukacji przyrodniczej. Służą jej zarówno zajęcia terenowe, wykłady, jak i bardzo liczne publikacje.

 

Dzięki prowadzonym w Puszczy Białowieskiej badaniom naukowym wzrasta wartość samego obiektu – o wartość uzyskiwanych informacji. Z tego względu, funkcja naukowa jest traktowana jako jedno z priorytetowych zadań BPN, podobnie jak i innych obszarów chronionych.

  


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 05.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.