Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


 Przyroda  Flora | Fauna | Obszar Ochrony Ścisłej | Obręb Ochronny Hwoźnia | Ośrodek Hodowli Żubrów
 Kultura  Park Pałacowy |
 Edukacja  Edukacja Ekologiczna | Muzeum BPN | Puszczyk | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Mapy | Kalendarium

 Badania naukowe

Badania Naukowe | Wydawnictwa | Staże i Praktyki | Seminaria | Placówki Naukowe |


.: KONKURSY

  

   

KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZŁOWIEK I PUSZCZA"

 

 Białowieski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym ,,Człowiek i puszcza”.

 

Celem konkursu jest ukazanie związków pomiędzy naturą i kulturą w regionie Puszczy Białowieskiej:

 

1. Uwiecznienie śladów dawnej i współczesnej obecności człowieka w ostatnim naturalnym lesie Europy.

 

2. Przedstawienie zmian, zachodzących w życiu mieszkańców regionu Puszczy ze zwróceniem szczególnej uwagi na uchwycenie tradycji odchodzących do przeszłości.

 

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Człowiek i Puszcza’’

1) Celem konkursu jest dokumentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej.

 

2) Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych: osób mieszkających na terenie powiatu hajnowskiego, jak i gości odwiedzających Puszczę Białowieską.

 

3) Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

4) Temat konkursu brzmi: ,,Człowiek i Puszcza”

 

5) Prace przesłane na konkurs będą rozpatrywane w dwóch kategoriach tematycznych:

A. rejestracja faktów kulturowych (materialna, społeczna, duchowa);

B. rejestracja teraźniejszych procesów i zmian kulturowych (tradycja, praca, wypoczynek)

oraz w 2 grupach wiekowych:

I. prace osób w wieku do 16 lat;

II. prace osób w wieku powyżej 16 lat

 

6) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą przesłać na adres organizatora maksymalnie 6 prac, w tym:

 - zdjęcia pojedyncze i/lub

 - zestawy zdjęć (z oznaczoną kolejnością) do 4 zdjęć

Uwaga Zestawy traktowane będą jako jedna praca.

 

7) Na konkurs należy przesyłać odbitki pozytywowe w formacie 15 cm x 21 cm.

 

8) Na odwrocie każdego zdjęcia powinny znajdować się:

- godło autora i grupa wiekowa

- w przypadku pojedynczych zdjęć: nazwa kategorii tematycznej i tytuł zdjęcia

- w przypadku zestawu: nazwa kategorii tematycznej i tytuł zestawu

- 2-zdaniową informację o miejscu i czasie wykonania zdjęcia oraz o jego treści

 

9) Do przesłanych prac powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzona godłem autora, zawierająca kartkę z jego imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu i adresem e-mail.

 

10) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania do nich praw autorskich, akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Białowieskiego Parku Narodowego oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.

 

11) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, których nie nagrodzono w innych konkursach.

 

12) Prace, które nie będą spełniały warunków niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

 

13) Prace należy przesłać do dnia 31.03.2006r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Białowieski Park Narodowy
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Park Pałacowy 5
17-230 Białowieża
z dopiskiem:
Konkurs fotograficzny: ,,Człowiek i Puszcza”

 

14) Ocena prac nastąpi do 30 kwietnia 2006 roku.

 

15) Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Ponadto najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w salach wystawienniczych BPN.

 

16) O rozstrzygnięciu konkursu i terminie oficjalnego otwarcia wystawy autorzy prac zostaną powiadomieni listownie lub pocztą e-mail. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej parku:

 

17) Zdjęcia przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Białowieski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac przesłanych na konkurs do celów informacyjnych i promocyjnych tego konkursu z zachowaniem praw autorskich, a także do ich wykorzystywania w swoich wydawnictwach i umieszczania na swoich stronach www w Internecie.

 

18) Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.

 

19) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:

a/ w sprawach techniczno-organizacyjnych:

Monika Kurzawa e-mail: mkurzawa@bpn.com.pl tel. 0-85 682 9734 w dni powszednie, w godz. 8:00 – 16:00

 

b/ w zakresie kategorii tematycznych (p. 5 regulaminu konkursu):

Ewa Moroz-Keczyńska e-mail: culture@bpn.com.pl tel. 0-85 681 2323 w. 12 w dni powszednie, w godz. 9:00 – 13:00


źródło: Białowieski Park Narodowy, dodano: 06.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.