Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590; 34-735 Niedźwiedź
tel/fax.: +48 (018) 331 72 07, 331 79 44, 331 79 45
www: www.gpn.pl email: gpn@gpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia | Flora | FaunaOchrona |
 Kultura  Historia | Ochrona Dziedzictwa Kulturowego |
 Edukacja  Edukacja | Oferta Edukacyjna
 Turystyka  Turystyka | Szlaki Piesze | Szlaki Rowerowe | Szlaki Konne | Mapy |

 Badania naukowe

 

GEOLOGIA

 

PRZYRODA NIEOŻYWIONA I KLIMAT GORCZAŃSKIEGO PN

 
Gorce są jednym z piękniejszych i dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym fragmentów Beskidów Zachodnich o powierzchni około 550 km2. Rozchodzące się od Turbacza w różnych kierunkach grzbiety górskie z kopulastymi kulminacjami, poprzecinane głębokimi dolinami potoków, stanowią charakterystyczne dla tego regionu ukształtowanie terenu.

 

Niemal całe Gorce zbudowane są z utworów fliszowych płaszczowiny magurskiej. Flisz to skały, które osadziły się na dnie morza, a następnie zostały wypiętrzone w wyniku ruchów górotwórczych. Naprzemianlegle ułożonym warstwom piaskowców, łupków, zlepieńców, mułowców i iłowców towarzyszą czasami wkładki z wapieni i margli. Od momentu powstania, trwa nieustanne kształtowanie tych gór przez czynniki zewnętrzne. Spływające potoki w wyniku silnej erozji wgłębnej wytworzyły głębokie V - kształtne doliny z licznymi progami, gruzowiskami i wodospadami. Na stromych zboczach powstały leje źródliskowe, wąwozy, rowy rozpadlinowe, spełzowiska oraz osuwiska, w których czasami tworzą się niewielkie zbiorniki wodne np.: Pucułowski Stawek. Z trudniej wietrzejących utworów skalnych przede wszystkim gruboławicowych piaskowców i zlepieńców, powstały oryginalne w swych kształtach wychodnie skalne. Mają one postać ambon, progów czy murów skalnych i baszt. Do najciekawszych w obrębie Parku należą: Kudłoński Baca, Czubaty Groń i Białe Skały.

 

Rodzaj zalegających utworów skalnych ma zasadniczy wpływ na typy gleb wytwarzających się na danym terenie. W Parku przeważają gleby brunatne, z którymi związane są zwykle lasy regla dolnego i strefy przejściowej między reglami. W reglu górnym, porośniętym borem świerkowym, dominują gleby bielicowe właściwe i skrytobielicowe. W miejscach silnie nawodnionych wytworzyły się gleby bagienne, zabagnione i glejowe, a atkże się niewielkie fragmenty torfowisk. Te ostatnie tworzą się zwykle na grzbietach, w miejscach z ograniczonym odpływem wody.

 

Teren Gorców jest silnie nawodniony, wpływa na to duża liczba źródeł, wysięków wodnych, młak, które dają początek licznym potokom. Wysokie są również sumy opadów rocznych, przekraczające na szczycie Turbacza 1200 mm. Wzdłuż grzbietu Gorc Kamienicki - Turbacz przebiega granica dwóch dorzeczy. Potoki odwadniające częściowo zachodnią, południową i wschodnią część pasma zasilają wody Dunajca. Należy do nich najdłuższy w Gorcach potok - Kamienica, bardzo ciekawy pod względem hydrograficznym i przyrodniczym. W dorzeczu Raby znajdują się cieki wypływające z północnej i zachodniej części pasma, m.in. Olszowy Potok, Konina i Porębianka. W Gorcach występują także źródła mineralne. Obecnie eksploatowane i najbardziej znane leżą poza granicami Parku np.: w Rabce i Szczawie.

 

Klimat Gorców ma charakter typowo górski z wyraźnymi trzema piętrami klimatycznymi:

 - umiarkowanie ciepłym, sięgającym do 750 m n.p.m., ze średnią temperaturą roczną 6-8°C, sumą opadów rocznych do 800 mm i okresem wegetacyjnym trwającym do 205 dni;

 
 - umiarkowanie chłodnym, leżącym między 750 - 1100 m n.p.m., ze średnią temperaturą roczną 4-6°C, sumą opadów rocznych do 1000 mm i okresem wegetacyjnym trwającym do 195 dni;

 
 - chłodnym rozciągającym się powyżej 1100 m n.p.m., ze średnią temperaturą roczną do +3°C, sumą opadów rocznych do 1200 mm i okresem wegetacyjnym trwającym do 160 dni;
 

Pokrywa śnieżna, która miejscami może sięgać 1,5 m wysokości, w wyższych partiach utrzymuje się bardzo długo, szczególnie pod drzewostanem i w głębokich dolinach potoków.


źródło: Gorczański Park Narodowy, dodano: 09.12.2005

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.