Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590; 34-735 Niedźwiedź
tel/fax.: +48 (018) 331 72 07, 331 79 44, 331 79 45
www: www.gpn.pl email: gpn@gpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia | Flora | FaunaOchrona |
 Kultura  Historia | Ochrona Dziedzictwa Kulturowego |
 Edukacja  Edukacja | Oferta Edukacyjna
 Turystyka  Turystyka | Szlaki Piesze | Szlaki Rowerowe | Szlaki Konne | Mapy |

 Badania naukowe

 

FAUNA

 

ŚWIAT ZWIERZĄT GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

Rozległy kompleks leśny Gorczańskiego Parku Narodowego tworzy z polanami reglowymi mozaikę środowisk, która zapewnia warunki bytowania zarówno dla gatunków związanych z naturalną puszczą, jak i występujących w ekosystemach nieleśnych. Obszar Parku zamieszkuje 46 gatunków ssaków, wśród których szczególnie godne uwagi są duże drapieżniki - wilk i ryś. W naturalnych lasach znajdują bezpieczne schronienie oraz obfitość pokarmu w postaci licznie występujących saren, jeleni i dzików. Czasami obserwuje się ślady aktywności największego krajowego drapieżnika niedźwiedzia brunatnego, który w 1993 r. założył w masywie Kiczory zimową gawrę. W dolinach gorczańskich potoków często spotykane są tropy wydry, penetrującej koryta i brzegi potoków w poszukiwaniu ryb i mięczaków. Grupa ssaków drapieżnych jest reprezentowana także przez: borsuka, lisa, kunę leśną i gronostaja. Spośród drobnych ssaków występują: popielica i koszatka z rodziny pilchowatych oraz rzęsorek mniejszy z rodziny ryjówkowatych. Odnotowano również 9 gatunków nietoperzy, m.in.: podkowiec mały, nocek wasatek, mroczek pozłocisty i posrebrzany.

 

W Parku stwierdzono ok. 130 gatunków ptaków, z czego około 100 gniazduje w gorczańskich lasach. Dojrzłe drzewostany z martwymi drzewami to doskonałe środowisko dla ptaków gnieżdżących się w dziuplach: kowalika, pospolitych sikor, oraz dzięciłów i sów. Dwie ostatnie z wymienionych grup reprezentowane są przez gatunki rzadkie: dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego oraz sóweczkę i włochatkę. O walorach środowiska przyrodniczego GPN świadczy również obecność głuszca, puchacza, puszczyka zwyczajnego, bociana czarnego, orzechówki, drozda obrożnego. Z polanami związane są: siwerniak, derkacz, świergotek łąkowy i białorzytka. Nad otwartą przestrzenią polan można łatwo zauważyć ptaki drapieżne: myszołowa, pustułkę, rzadziej trzmielojada, jastrzębia, krogulca lub kobuza. Sporadycznie odwiedzają rejon Parku orzeł przedni i orlik krzykliwy. Górskie potoki to środowisko zamieszkłe przez pluszcza i pliszkę górską. Można je dostrzec, kiedy przysiadają na kamieniach wystających z wody.

 

Spośród pięciu gatunków gadów, występujących w GPN, najpospolitsza jest jaszczurka żyworodna, zamieszkująca głównie polany i ich obrzeża, rzadziej lasy dolnoreglowe. Gody odbywa zwykle w maju. Zapłodnione jaja rozwijają się w jajowodach samicy, dlatego młode przychodzące na świat są zdolne do samodzielnego życia. Bardziej nasłonecznione miejsca zajmuje podobna do poprzedniej - jaszczurka zwinka. Wilgotna leśna ściółka to środowisko życia jedynej w Polsce jaszczurki beznogiej - padalca. Maskujące ubarwienie i nocny tryb życia powoduje, że trudno go zauważyć. Żmija zygzakowata występuje w różnych odmianach barwnych: popielatej, czarnej i brązowej tzw. miedzianka. Można ją spotkać, kiedy wygrzewa się na polanach w pobliżu szałasów lub na stertach kamieni. W bezpośrednim sąsiedztwie potoków oraz na terenach wilgotnych i podmokłych bytuje zaskroniec, odżywiajacy się m.in. żabami i większymi owadami.

 

Na terenie Parku żyje 7 gatunków płazów. Dość licznie występuje salamandra plamista - największy krajowy przedstawiciel gromady. Zamieszkuje wilgotne lasy liściaste z wykrotami i butwiejącymi kłodami, w których znajduje schronienie. Jest aktywna głównie w nocy. Na szlakach można ją spotkać również podczas ciepłych, deszczowyh dni. W niewielkich oczkach wodnych zamieszkują traszki: zwyczajna, górska i karpacka, która jest endemitem karpackim. Płazy bezogonowe są reprezentowane przez kumaka górskiego, ropuchę szarą oraz najbardziej pospolitą żabę trawną.

 

Cieki wodne, znajdujące się w granicach Parku zamieszkują jedynie 2 gatunki ryb: pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy.

 

Spośród 185 gatunków kręgowców stwierdzonych na terenie Gorczańskiego Parku Narodo­wego 21 wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Są to: traszka karpacka, rzęsorek mniejszy, koszatka, popielica, podkowiec mały, mroczek pozłocisty, mroczek posrebrzany, wilk, ryś, żbik, niedźwiedź brunatny, orlik krzykliwy, orzeł przedni, głuszec, cietrzew, puchacz, sóweczka, włochatka, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty.

 

Najliczniejszą, lecz najsłabiej poznaną grupą są bezkręgowce. Na terenie Parku stwierdzono ponad 1000 gatunków. Wśród nich znajdują się 23 endemity karpackie i karpacko-sudeckie (głównie z rzędów: chrząszczy, jętek, widelnic i chruścików) oraz ponad 100 gat. górskich i borealnoalpejskich. Szczególnie bogata entomofauna występuje na polanach reglowych. Wielogatunkowe zbiorowiska roślinne, zwłaszcza w okresie kwitnienia, przyciągają liczne motyle (rusałka admirał, rusałka pokrzywnik, perłowiec wiekszy), chrząszcze (ostrokrywka), muchówki, błonkówki i inne owady (żagnica).


źródło: Gorczański Park Narodowy, dodano: 09.12.2005

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.