Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590; 34-735 Niedźwiedź
tel/fax.: +48 (018) 331 72 07, 331 79 44, 331 79 45
www: www.gpn.pl email: gpn@gpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia | Flora | FaunaOchrona |
 Kultura  Historia | Ochrona Dziedzictwa Kulturowego |
 Edukacja  Edukacja | Oferta Edukacyjna
 Turystyka  Turystyka | Szlaki Piesze | Szlaki Rowerowe | Szlaki Konne | Mapy |

 Badania naukowe

 

FLORA

 

SZATA ROŚLINNA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  
Szatę roślinną Gorczańskiego Parku Narodowego tworzy rozległy kompleks leśny, w którym znaczny udział mają fragmenty naturalnej puszczy karpackiej. Pod wpływem czynników klimatycznych, wraz ze wzrastająca wysokością szczytów wykształciły się piętra klimatyczno-roślinne, charakterystyczne dla obszarów górskich.

 

W piętrze pogórza (450-600 m n.p.m.), które pierwotnie było porośnięte przez żyzne lasy liściaste, leży niewielki fragment GPN. Jest nim zabytkowy Park Wodzickich w Porębie Wielkiej, z wyjątkowo cennym, naturalnym grądem lipowym.

 

Piętro regla dolnego (obszar położony na wysokości 600-1050 m n.p.m.) jest porośnięte przez lasy mieszane jodłowo-bukowo-świerkowe.

 

Spośród 14 zbiorowisk leśnych stwierdzonych na obszarze GPN, największą powierzchnię zajmuje żyzna buczyna karpacka. Charakter buczyn jest zależny od żyzności gleby, ekspozycji, rzeźby terenu, wilgotności podłoża i wielu innych czynników. Najbardziej rozpowszechniona jest typowa postać buczyny z bogatym runem, które tworzą m.in.: żywiec gruczołowaty i żywokost sercowaty. W wilgotnych i żyznych miejscach w sąsiedztwie źródlisk i cieków spotkamy wilgotną buczynę, gdzie runo jest opanowane przez czosnek niedźwiedzi, urzekający białymi kwiatami i wydzielający intensywny zapach. Miejsca strome i kamieniste porasta buczyna z miesiącznicą trwałą. Blado fioletowe kwiaty tej rośliny tworzą po przekwitnięciu duże owoce łuszczyny, zwane "srebrnikami judasza".

 

Podczas wędrówki przez piętro regla dolnego można spotkać całą gamę innych roślin kwiatowych, np.: kokorycz pustą, żywca bulwkowatego, szałwię lepką, marzankę wonną. Stosunkowo mniejszą powierzchnię w reglu dolnym zajmują bory jodłowo-świerkowe i kwaśna buczyna górska. Głęboko w dolinach potoków spotyka się bagienną olszynę górską i nadrzeczną olszynę górską, którym niekiedy towarzyszą zbiorowiska ziołorośli z lepiężnikiem wyłysiałym, tzw. łopuszyny. Na stromych zboczach i urwiskach rozwijają się ziołorośla z parzydłem leśnym, modrzykiem górskim, bodziszkiem leśnym i omiegiem górskim. Natomiast w źródliskowych częściach potoków i na śródleśnych wysiękach wodnych tworzą się młaki ziołoroślowe, gdzie spotyka się m.in.: knieć błotną, tojada dzióbatego i rzadką zarzyczkę górską.

 

Najwyższe wzniesienia, powyżej 1000 m n.p.m. porasta górnoreglowy bór świerkowy. Surowe warunki klimatyczne i słabe gleby powodują, że w reglu górnym świat roślin jest znacznie uboższy od dolnoreglowego. Runo tworzą paprocie, mchy i borówka czernica. Rośliny spotykane tylko w tej strefie wysokościowej, to: wietlica alpejska (paproć), urdzik karpacki i listera sercowata (storczyk).

 

W szacie roślinnej GPN szczególne znaczenie mają ekosystemy nieleśne, które stanowią niespełna 6% powierzchni Parku. Bogactwo roślinności na polanach ukształtowało się w wyniku długotrwałego wypasu i koszarowania owiec i bydła. Do najcenniejszych zbiorowisk należą żyzne łąki mieczykowo-mietlicowe. Miejscami w wyższych położeniach pojawiają się duże płaty traworośli, z wysoko wyrastającą ciemiężycą zieloną. Na stanowiskach podmokłych, przy źródliskach i wysiękach, wytworzyły się młaki kozłkowo-turzycowe, a w ich wilgotnym otoczeniu, bujne łąki ostrożeniowe z ostrożeniem łąkowym i rdestem wężownikiem.

 

W wymienionych zbiorowiskach ma swe stanowiska 130 gatunków roślin związanych wyłącznie z polanami m.in. szafran spiski, zwanego pospolicie krokusem, prosienicznik jednogłówkowy, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski i tłustosz pospolity. Ponadto zbiorowiska roślinności nieleśnej są siedliskiem 13 gatunków storczyków, m.in.: storczyca kulista, podkolana biały, gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, ozorka zielona oraz stoplamki - plamisty i szerokolistny.

 

Znaczne powierzchnie zajmują ubogie łąki z bliźniczką psią trawką, tzw. "psiary", wśród których występuje kilka godnych uwagi gatunków, m.in.: dziewięćsił bezłodygowy, kuklik górski i jastrzębiec pomarańczowy. Bardzo rzadko można spotkać w psiarze niewielkiego storczyka - gołka białawego.

 

Na polanach, gdzie od kilku dziesięcioleci zaprzestano wypasu i koszenia, widoczny jest intensywny proces sukcesji leśnej, czyli przemiany i ubożenia szaty roślinnej, prowadzący do ponownego powstania lasu. Najpierw psia trawka ustępuje borówce czernicy, która tworzy zbiorowisko zwane borówczyskiem. Później pojawiają się pojedyncze naloty drzew, które z czasem zwierają się tworząc młodniki.

 

Na terenie Gorców stwierdzono ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 250 gat. mchów i 116 gat. wątrobowców. Przyjmuje się, że około 80% tych gatunków jak również 360 gat. porostów i bogata flora grzybów ma swoje stanowiska na terenie Parku lub jego otuliny. Znaczny udział stanowią rośliny górskie strefy reglowej (np.: liczydło górskie, tojad dzióbaty), strefy subalpejskiej (np.: miłosna górska, omieg górski, jaskier platanolistny) i strefy alpejskiej (np.: tymotka alpejska, wiechlina alpejska, kuklik górski). Prawnej ochronie podlega 113 taksonów, w tym 57 gat. porostów i 8 gat. grzybów.


źródło: Gorczański Park Narodowy, dodano: 09.12.2005

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.