Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590; 34-735 Niedźwiedź
tel/fax.: +48 (018) 331 72 07, 331 79 44, 331 79 45
www: www.gpn.pl email: gpn@gpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia | Flora | FaunaOchrona |
 Kultura  Historia | Ochrona Dziedzictwa Kulturowego |
 Edukacja  Edukacja | Oferta Edukacyjna
 Turystyka  Turystyka | Szlaki Piesze | Szlaki Rowerowe | Szlaki Konne | Mapy |

 Badania naukowe

 

OFERTA EDUKACYJNA GPN

 

OFERTA EDUKACYJNA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Oferta edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego:
1. Zajęcia stacjonarne

 - w sali audiowizualnej GPN w Porębie Wielkiej (prowadzone są z wykorzystaniem przeźroczy, multiwizji, filmów wideo i pokazów komputerowych).
 

Proponowana tematyka zajęć:
 - Gorczański Park Narodowy - funkcjonowanie parku narodowego, jego cele i zadania
 - Walory kulturowe i krajobrazowe Gorców
 - Gorczańskie polany - ich historia, teraźniejszość i przyszłość
 - Drzewostany Gorczańskiego Parku Narodowego
 - Flora i fauna Gorczańskiego Park Narodowego
 - Ochrona przyrody w Polsce.
 

2. Zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych
w Lubomierzu - Dolina Potoku Gorcowego, Dolina Kamienicy
w Porębie Wielkiej - Park podworski i góra Chabówka
w Koninkach - Dolina Potoku Turbacz, Na Turbaczyk, Wokół Doliny Poręby
w Ochotnicy Górnej - Dolina Potoku Jaszcze
w Łopusznej - Z Łopusznej na Jankówki
 

3. Wycieczki krajoznawcze z pracownikiem merytorycznym. Trasa wycieczki ustalana jest w zależności od wybranej tematyki.
 

Proponowane zagadnienia:
 - Krajobraz górski na przykładzie Gorców
 - Poznawanie gatunków rzadkich, chronionych i typowych dla Gorców w ich naturalnym środowisku
 - Osadnictwo w Gorcach i jego wpływ na krajobraz
 - Lasy gorczańskie i ich funkcje środowiskotwórcze
 

4. Wystawy czasowe w budynku Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej (fotograficzne, malarskie, prac konkursowych, itp).
 

5. Pokazy filmów video o tematyce dotyczącej ochrony środowiska i polskich parków narodowych.
 

6. Programy edukacyjne:
 - "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." - dla klas I - III szkoły podstawowej - program służący kształtowaniu postaw proekologicznych, wzbogacający nauczanie zintegrowane zajęciami terenowymi umożliwiającymi bezpośredni kontakt z przyrodą. Wspólnie z nauczycielami uczestniczącymi w programie przygotowane są materiały edukacyjne.
 - "Nasze Gorce" - dla klas II - III gimnazjum - program przybliżający zagadnienia dotyczące przyrody, geografii, kultury i ochrony przyrody Gorców. Uczniowie uczestniczą w comiesięcznych zajęciach na terenie GPN.
 

7. Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli o tematyce dotyczącej Gorczańskiego Parku Narodowego (25 godz. dydaktycznych, zajęcia odbywają się zawsze w maju i czerwcu, tematyka dotycząca przyrody Gorców i działań Gorczańskiego Parku Narodowego).
 

8. Wydawnictwa Gorczańskiego Parku Narodowego
 - kwartalnik "Salamandra" - przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 - album fotograficzny "Gorce. Gorczański Park Narodowy"
 - komplet przewodników po ściżkach edukacyjnych Gorczańskiego Parku Narodowego
 - mapa turystyczno-nazewnicza "Gorczański Park Narodowy" w skali 1: 30 000
 - materiały informacyjne - foldery, plakat
 

Szkoły podstawowe i gimnazja z otuliny Gorczańskiego Parku Narodowego, na mocy porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy GPN a Kuratorium Oświaty w Krakowie, uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku nieodpłatnie. Pozostałe szkoły za odpłatnością.

 

Termin zajęć należy uzgadniać telefonicznie z dużym wyprzedzeniem.


źródło: Gorczański Park Narodowy, dodano: 09.12.2005

   

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.