Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje
tel.: +48 (091) 328 07 27, 328 07 37, fax.: +48 (091) 328 03 57

www: www.wolinpn.pl email: wolinskipn@wolinpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Krajobraz | Wody | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Muzeum WPN | Zagroda | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Aktywnie | Atrakcje | Informator

 Badania naukowe

Badania | Historia | Znaczenie | Tematy |


FAUNA

Owady | Ryby | Płazy | Gady | Ptaki | Ssaki |

  

PŁAZY

 

W Wolińskim Parku Narodowym, świat płazów reprezentowany jest przez 9 gatunków. Występują tutaj dwa gatunki traszek: Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) i Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris). Są to gatunki dość rzadkie. Prócz traszek, występują także: Ropucha szara (Bufo bufo) Ropucha paskówka (Bufo calamita) i Ropucha zielona (Bufo viridis).

 

Żaby reprezentowane są przez 7 gatunków: Żabę śmieszkę (Rana ridibunda) Żabę wodnę (Rana esculenta) Żabę trawną (Rana temporaria) i Żabę moczarową (Rana arvalis). Dodatkowo spotyka się także: Kumaka nizinnego (Bombina bombina), Grzebiuszkę (Pelobates fuscus) i Rzekotkę drzewną (Hyla arborea).

 

Niewątpliwie najciekawszymi gatunkami ze świata płazów Wolińskiego Parku Narodowego są traszki. Traszki są płazami ogoniastymi, to znaczy, że zarówno larwy, jak i formy dorosłe posiadają dobrze wykształcony ogon, w przeciwieństwie do płazów bezogonowych, które posiadają ogon jedynie w fazie larwalnej. W Polsce występują cztery gatunki traszek: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), zwyczajna (Triturus vulgaris), karpacka (Triturus montadoni) i górska (Triturus alpestris). Na terenie WPN występują jedynie traszka grzebieniasta i zwyczajna.
 

W sezonie wiosennych godów wszystkie gatunki nierozerwalnie związane są z akwenami wodnymi; przede wszystkim jeziorami, rowami melioracyjnymi a nawet okresowymi kałużami. Po sezonie godowym płazy migrują do preferowanych przez siebie biotopów często nawet kilkanaście kilometrów. W najbardziej dalekie wędrówki podążają ropuchy szczególnie zielona, występująca nawet w najbardziej suchych i ciepłych lasach, czasami na samych klifach. Również suche sosnowe bory np. Mierzeji Przytorskiej i okolic Wisełki to biotopy grzebiuszki ziemnej. Przez cały rok blisko wody żyją kumak nizinny i rzekotka drzewna. Najbardziej atrakcyjne biotopy dla większości żab zielonych znajdują się na obszarach nieleśnych – łąki, turzycowiska lub w bardziej wilgotnych lasach – olsy , wilgotne dąbrowy.
 

Najpoważniejsze zagrożenie dla płazów to kolizja szlaków ich wędrówek do miejsc godów z drogami – część godowisk płazów żyjących na terenie Parku leży poza jego granicami; zanieczyszczenia wód (Zalew Szczeciński, jeziora w zlewni Lewińskiej Strugi) co ma podstawowe znaczenie dla rozwoju skrzeku i kijanek oraz generalne obniżanie się poziomu wód i związany z tym zanik niektórych miejsc godowych.


Traszka grzebieniasta 

 - wstępuje w Europie i Azji Mniejszej, w Polsce spotyka się ją głównie na nizinach, rzadziej w niższych partiach gór. Z reguły zamieszkuje nieco większe i głębsze zbiorniki, ale znaleźć ją też można w rowach, stawach i zbiornikach potorfowych. W okresie życia lądowego szuka kryjówek w zaroślach, pod zbutwiałymi pniami, czasem w piwnicach i kopcach ziemnych. W porównaniu z innymi traszkami w okresie godowym wyjątkowo długo przebywa w wodzie, a na lądzie jest formą wybitnie wilgociolubną. Na terenie WPN jest gatunkiem rzadkim.
Traszka grzebieniasta jest największym żyjącym w Polsce przedstawicielem traszek. Samce osiągają 15 cm długości, a samice nawet do 18 cm. Charakterystyczne dla tego gatunku jest ubarwienie palców, na które składają się biegnące na przemian poprzeczne czarne i żółte paski. Inną cechą gatunkową jest szare podgardle z czarnymi plamkami. Nazwa gatunku, pochodzi od pojawiającego się u samców w okresie godowym tzw. grzebienia. Jest to fałd skórny ciągnący się od głowy do ogona z przerwą w okolicy krzyżowej.
Traszka grzebieniasta budzi się ze snu zimowego w okolicy marca bądź kwietnia. Samce traszki podobnie jak i innych płazów ogoniastych nie mają możliwości wydawania głosów, dlatego przy kojarzeniu się par, najważniejszą role odgrywają bodźce zapachowe i wzrokowe. Samiec wykonuje przed samicą charakterystyczny taniec, po czym następuje akceptacja bądź odrzucenie ze strony samicy. W przypadku akceptacji, samiec składa spermatofor (pakiet plemników) które samica zbiera kloaką. Ważne jest iż nie dochodzi wtedy do zapłodnienia, a jedynie do zaplemnienia. Zapłodnienie odbywa się później, na krótko przed złożeniem jaj. Jaja składane są pojedynczo i zawijane w liście podwodnych roślin. Po około 2 tygodniach z jaj wykluwają się larwy. Po upływie kolejnych trzech miesięcy następuje przeobrażenie się, a młode traszki w postaci dojrzałej wychodzą na ląd. W fazie dojrzałej, traszki prowadzą ukryty tryb życia. W ciągu dnia ukrywają się w wilgotnych zakamarkach, a wieczorem i nocą polują. Traszki zimują w stertach liści, w spróchniałych drzewach i pod kamieniami. Dojrzałość płciową traszki osiągają w trzecim roku życia.
 
Traszka zwyczajna 

 - występuje w Europie środkowej, północnej i wschodniej oraz w Azji. W Polsce pospolita na nizinach, rzadziej spotyka się ją w górach. Nie jest wybredna w wyborze siedliska. W okresie rozrodu znaleźć ją można we wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych, zaś w okresie życia na lądzie spotyka się ją w miejscach wilgotnych i zacienionych, np.: pod kamieniami, zwalonymi drzewami, w norkach drobnych ssaków, czy w piwnicach. Traszka zwyczajna budzi się ze snu zimowego wcześniej od grzebieniastej-bo już w lutym lub na początku marca. Samice traszki zwyczajnej posiadają w okresie godowym grzebień, jednak znacznie mniejszy i delikatniejszy niż w przypadku samców traszki grzebieniastej. Pokarm traszek stanowią zwierzęta mikroskopijne, larwy owadów, skorupiaki, ślimaki, pająki i owady. Do naturalnych wrogów tych zwierząt należą drapieżne larwy owadów żyjących w wodzie, ryby, zaskroniec, ptaki wodne, jeże, łasice i szczury.

Ropucha szara (Bufo bufo) 

 - swoją polską nazwę, zawdzięcza ubarwieniu. W istocie ropuchy szare nie zawsze są szaro ubarwione. Barwa grzbietu może być szarawa, w kolorze wilgotnej ziemi, ale także brązowa aż do oliwkowej, upstrzona bardzo drobnymi, ciemniejszymi plamkami. Strona brzuszna jest zawsze jaśniejsza, biaława, brudnoszara. Ubarwienie stanowi dobry kamuflaż, zarówno na tle ziemi w ogrodzie, na polu, jak i wśród leśnej ściółki, a więc w środowiskach lądowych, w których te płazy żyją. Ubarwienie grzbietowej strony ciała młodych ropuch jest nieco bardziej czerwone, czasem ceglaste. Tylne kończyny są sporo krótsze niż u żab i mają słabo wykształcone błony pływne. Ropuchy szare potrafią skakać, jednak nie należą w tej konkurencji do krajowej czołówki. Zwykle po prostu kroczą. Skóra ropuch (w odróżnieniu od żab) jest sucha, pokryta licznymi brodawkami zawierającymi gruczoły jadowe. Największe z nich to gruczoły przyuszne, tzw. parotydy, o nerkowatym kształcie, umiejscowione właśnie tam, gdzie wskazuje nazwa. Oczy ropuch mają złotawą tęczówkę o lekko czerwonawym odcieniu, i czarne, eliptyczne, poziome źrenice. Mimo dobrodusznego wyglądu, ropuchy szare są skutecznymi drapieżnikami. Ich łupem padają najczęściej bezkręgowce - dorosłe owady i ich larwy, mięczaki, ale czasem także drobne kręgowce - inne płazy, młode jaszczurki i zaskrońce, a nawet myszy. Ropuchy przebywające w pobliżu pasiek masowo pożerają pszczoły, wykazując przy tym zdumiewającą obojętność na ich jad. Są w zasadzie niewrażliwe także na jad żmii. Dzięki swojej żarłoczności potrafią oddać nieocenione usługi ludziom (co nie dotyczy pasiek), zjadając owady i ślimaki niszczące uprawy ogrodowe. Główną bronią ropuch w obliczu zagrożenia jest jad wydzielany z gruczołów rozmieszczonych na całym ciele. Zawiera on dwie substancje czynne: bufotalinę (wpływającą paraliżująco na pracę serca) i bufoteninę (powodującą senność). Ma postać gęstej cieczy o ostrym smaku i zapachu i w pierwszej kolejności wywołuje ślinotok. Jad wyzwalany jest pod wpływem bodźców mechanicznych, np. ugryzienia, i tylko w tym miejscu, które zostanie podrażnione. Nie należy więc obawiać się zatrucia jeśli tylko trzymamy ropuchę w ręce i nie robimy jej żadnej krzywdy. Obliczono, że śmiertelna dla człowieka dawka ropuszego jadu odpowiada ilości zawartej w skórze 10 dorosłych osobników. Jeżeli potencjalny zjadacz ropuchy nie zniechęci się potraktowany jadem (a np. zaskrońce nie zniechęcają się), dodatkową obroną zaatakowanego zwierzęcia jest wciągnięcie powietrza do płuc i nadęcie się, co ma uniemożliwić jego połknięcie. Gody ropuchy szarej rozpoczynają się w zbiornikach wodnych wczesną wiosną. W zależności od warunków pogodowych (im cieplej, tym wcześniej), mniej więcej w połowie marca zaczynają opuszczać zimowe kryjówki i - zwykle na początku kwietnia - docierają na godowiska. Pod względem wyboru miejsca na złożenie jaj nie są szczególnie wybredne, jednak preferują większe zbiorniki wodne. Godujące ropuchy szare spotkać można w jeziorach, różnego rodzaju stawach, a czasem nawet w wypełnionych wodą rowach. Charakterystyczne jest to, że żyjące w danej okolicy ropuchy gromadzą się w ulubionym stawie masowo; często na każdy metr linii brzegowej przypada po kilka osobników. Nierzadko zdarza się, że do wody docierają już pary połączone w miłosnym uścisku (amplexus). W praktyce oznacza to, że samiec korzysta z wysiłku partnerki, niesiony przez nią na grzbiecie. Samce ropuch szarych są - na szczęście dla samic - znacząco od nich mniejsze i osiągają długość ciała 48-97 mm, podczas gdy samice 61-125 mm. W trakcie godów samce nie odżywiają się i są bardzo aktywne w wyszukiwaniu kolejnych partnerek. Zdarza się, że jedną samicę obłapi nawet kilkanaście samców. Dochodzi przez to czasami do śmierci zamęczonej panterki. Samce przyczepiają się do samicy i nie ześlizgują dzięki czarnym, szorstkim modzelom, wyraźnie widocznym w czasie pory godowej na trzech pierwszych palcach przednich kończyn. Jest to w zasadzie jedyny przejaw szaty godowej u samców ropuchy szarej. Oprócz tego zmienia się lekko ich ubarwienie i skóra staje się gładsza. Poza porą godową modzele są słabo widoczne, co znacząco utrudnia rozpoznanie płci. Głos godowy samców - z powodu braku rezonatorów - jest bardzo słaby. Przypomina nieco dźwięki wydawane przez kury. Samice składają jaja w dwóch oddzielnych galaretowatych sznurach o długości 2,5-5 m, rozwieszonych przy dnie zbiornika na roślinach wodnych Składająca jaja samica zaczepia sznurem o znajdujące się na dnie przedmioty i krocząc po dnie (z samcem na plecach) rozwija go. Jedna samica może złożyć od ok. 2700 do ok. 9700 jaj. Po 3-4 dniach kijanki opuszczają osłony jajowe. Należą one (podobnie, jak kijanki innych ropuch) do najmniejszych larw krajowych płazów bezogonowych - dorastają do 25-35 mm długości. Ich ubarwienie od strony grzbietowej jest prawie czarne, brzuch jest natomiast jaśniejszy. Kijanki ropuchy szarej mają ciekawy zwyczaj formowania długich, nieprzerwanych kolumn i krążenia wokół stawu, jak ławica ryb. W zależności od pogody panującej w danym roku oraz od warunków termicznych zbiornika wodnego, od końca maja do końca czerwca, najczęściej po obfitych deszczach, kijanki przeobrażają się. Przy brzegach zbiorników wodnych można wtedy spotkać całe roje młodych ropuszek, wyglądających na pierwszy rzut oka jak muchy. Są malutkie, osiągają 5-8 mm długości i jest ich takie mnóstwo, że nie sposób nie nadepnąć przynajmniej kilku, kiedy przechodzi się w pobliżu stawu akurat w tym czasie. Zanim osiągną dojrzałość płciową - co następuje w przypadku samców po ok. 2-3 latach, a w przypadku samic rok później - giną ich tysiące. Tak jak pozostałe krajowe ropuchy, dorosłe ropuchy szare aktywne są o zmierzchu i w nocy, poza okresem wędrówek na godowiska i samym godowaniem, kiedy to, zwłaszcza samce, szaleją przez całą dobę. Latem zdarza się im wychodzić ze swoich dziennych ukryć także po obfitych deszczach, a osobniki młodociane bywają aktywne przez całą dobę. Pod koniec października ropuchy szukają odpowiednich kryjówek i zapadają w sen zimowy. Z reguły zimują na lądzie w różnych ziemnych norach, wykrotach, chłodnych piwnicach, często w towarzystwie innych płazów.
 
Ropucha paskówka (Bufo calamita) 

 - jest najmniejszą spośród naszych ropuch, długość ciała samca dochodzi do 6-7 cm, samicy do 8 cm. Jest gatunkiem ciepło- i deszczolubnym, o aktywności nocnej i zmierzchowej oraz, poza porą godów, wybitnie lądowym trybie życia. W ciągu dnia przebywa w ukryciu, zagrzebując się w ziemi lub kryjąc pod kamieniami czy kępami traw. Kryjówki opuszcza o zmierzchu i rozpoczyna żerowanie. W porze godowej samce nawołują partnerki wydając głośne, turkoczące dźwięki. Łączenie się w pary i składanie jaj odbywa się głównie nocą. Samica składa skrzek w postaci dwumetrowych sznurów, w których zupełnie czarne jaja ułożone są w jednym lub dwu rzędach. Paskówka zimuje na lądzie, w wykopanych przez siebie norkach lub w innych kryjówkach. Potrafi zakopać się nawet na głębokości trzech metrów. Ropucha paskówka, nazywana też ropuchą żwawą (ze względu na jej sposób poruszania się) występuje w Europie zachodniej i środkowej oraz w krajach położonych na wschodnim brzegu Morza Bałtyckiego. W Polsce zasiedla głównie obszary nizinne. Na ogół nie jest płazem pospolitym, jednak lokalnie może tworzyć liczne populacje. Preferuje tereny o glebach lekkich, unika podłoża twardego i kamienistego. Spotkać ją można na łąkach, polach uprawnych, wydmach, żwirowniach, na brzegach lasów i w sadach. Nie jest zbyt wrażliwa na zanieczyszczenie wody, ani na jej zasolenie, w związku z czym może występować również nad morzem.
   
Ropucha zielona (Bufo viridis) 

 - występuje w Europie środkowej, południowej i wschodniej, Azji i Afryce północnej. W Polsce jest stosunkowo pospolita, zarówno na niżu, jak i w górach, jednak w odróżnieniu od ropuchy szarej nigdzie nie występuje masowo. Żyje na terenach suchych, na zboczach wzgórz, w ogrodach i parkach, często w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, unika zaś terenów zadrzewionych. Ropucha zielona jest mniejsza i delikatniejsza od ropuchy szarej, samice osiągają 10,5 cm, a samce 8,5 cm długości. Ropucha zielona aktywna jest głównie w nocy. Ze snu zimowego budzi się późno, jest bowiem gatunkiem wybitnie ciepłolubnym. Gody odbywa w maju lub czerwcu, tylko w warunkach, kiedy temperatura nie spada poniżej 10 OC. Samce pierwsze przybywają na miejsce godów i zaraz przystępują do nawoływania samic, wydając głośne, perliste, wysokie trele. Samica składa skrzek w postaci dwóch 4-metrowych równoległych sznurów, w których intensywnie czarne jaja ułożone są w jednym lub dwóch regularnych rzędach. Młode ropuszki wędrują na spore odległości w poszukiwaniu lądowych kryjówek. Na sen zimowy ropucha zielona udaje się w pod koniec września lub na początku października, zimuje w wygrzebanych przez siebie norkach, pod kamieniami lub w zabudowaniach ludzkich.

Żaba śmieszka (Rana ridibunda) 

 - to największa i najokazalsza z polskich żab. Długość ciała tego gatunku dochodzi nawet do 17 cm, w Polsce jednak notowano dotąd osobniki znacznie mniejsze. Chociaż zewnętrznie jest bardzo podobna do żaby wodnej, różni się od niej znacznie masywniejszą i cięższą budową ciała oraz charakterystyczną chropowatą skórą grzbietu, pokrytą dosyć dużymi brodawkami. Po bokach grzbietu bardzo dobrze zaznaczone są u niej fałdy grzbietowe. Ze snu zimowego budzi się żaba śmieszka w końcu marca, zaś okres godowy rozpoczyna nieco wcześniej niż żaba wodna. W tym okresie samce intensywnie odzywają się donośnym śmiejącym głosem. Często żaba śmieszka krzyżuje się z żabą jeziorkową lub wodną. Kijanki osiągają duże rozmiary. Przeobrażają się one po okresie 100 dni. Żaba śmieszka jest mieszkańcem dużych zbiorników wodnych: jezior, głębszych stawów czy starorzeczy. Nie zaobserwowano wędrówek osobników tego gatunku. W sen zimowy zapada często już we wrześniu lub na początku października. Żaba śmieszka żyje w prawie całej Europie, lecz szczególnie liczna jest na terenach południowych i południowo-wschodnich. Rzadko występuje w górach, jednak okazyjnie znajdowano ten gatunek na Kaukazie. Na terenie WPN można spotkać ją w wodach przybrzeżnych Zalewu Szczecińskiego.
   
Żaba wodna (Rana esculenta) 

 - Grzbietowa strona ciała żaby wodnej ma kolor trawiastozielony, środkiem przebiega jasna linia. Brzuszna strona ciała jest biaława, zazwyczaj szaro plamista. Gatunek ten wykazuje typowo dzienną aktywność. Żaba wodna jest dużym, krępym płazem, dorasta do 10-12 cm długości. W okresie godowym u samców rozwijają się modzele godowe czyli czarne zgrubienia na palcach przednich kończyn oraz parzyste rezonatory - duże, błoniaste, szare worki głosowe. Gody u tego gatunku żaby przypadają na maj i czerwiec. Przy ciepłej pogodzie samce chóralnie "śpiewają", zarówno w dzień, jak i w nocy. Złączone pary opadają na dno zbiornika, gdzie samice składają skrzek porcjami, przyklejając go do roślin wodnych. Często krzyżuje się z żabą śmieszką. Po jakimś czasie pakiety skrzeku wypływają na powierzchnię wody. Dorosłe osobniki zimują wyłącznie na dnie wód płynących, młode zaś na lądzie. Żaby wodne odżywiają się głównie owadami, takimi jak: muchówki, żądłówki, ważki oraz chrząszcze, ponadto zjadają dżdżownice, pajęczaki i ślimaki. Duże osobniki zjadają także większe zwierzęta, np. turkucie podjadki, drobne ryby karpiowate, dorosłe traszki, inne żaby (również własnego gatunku), jaszczurki, młode padalce i węże, ryjówki, a nawet pisklęta ptaków. Na terenie WPN występuje w jeziorach warnowskich i w Zalewie Szczecińskim.
 
Żaba trawna (Rana temporaria) 

 - Żaba trawna jest najpospolitszym przedstawicielem żyjących u nas tzw. żab brunatnych. Ciało ma wydłużone, krępe, pysk szeroki, lecz ostrzej zakończony. Nogi tylne są długie, mocne, zdolne do wykonywania dalekich skoków. Błony pływne spinające palce tylnych nóg są słabo rozwinięte. Długość ciała dorosłych okazów dochodzi do 10 cm. Ubarwienie tego gatunku jest brunatne, bardzo zmienne. Ma on ogromną zdolność przystosowywania swego ubarwienia do środowiska. Pod tym względem żabę trawną przewyższa tylko rzekotka. Charakterystyczną cechą żaby trawnej jest występowanie ciemnej, brunatnej plamy skroniowej. Skóra żaby trawnej jest zawsze gładka. W okresie godowym podgardle samca przybiera niekiedy barwę bladoniebieską. Jest to gatunek żyjący głównie na lądzie, bardzo odporny na chłody i złe warunki atmosferyczne. Życie aktywne rozpoczyna już w początkach marca, rzadziej w początkach kwietnia. Samica składa skrzek w postaci dużych buł, bez staranniejszego wyboru miejsca. Buły takie pływają zwykle na powierzchni płytkiej wody. Przeobrażenie kijanek przebiega podobnie jak u innych żab, a w górach obserwowano zimowanie kijanek. Natychmiast po łączeniu par i złożeniu skrzeku żaba trawna opuszcza wodę i aż do późnej jesieni żyje na lądzie. Przebywa ona w najrozmaitszych środowiskach, wykazując wielkie zdolności przystosowawcze. I tak najczęściej w lasach liściastych, parkach i zespołach starodrzewi o wilgotnym podłożu. Występuje też na polach uprawnych i łąkach oraz wśród zarośli i kamieni na zboczach jarów i wzgórz. Poluje głównie o zmroku lub w czasie deszczu. Teren rozsiedlenia tej żaby jest ogromny. Na wschodzie spotyka się ją aż po Wyspy Japońskie. W całej Polsce żaba trawna jest pospolita. Jest to gatunek stary, który rozprzestrzenił się u nas prawdopodobnie w epoce lodowcowej. W parku jest gatunkiem często spotykanym, goduje w jeziorach warnowskich i Zalewie Szczecińskim.
 
Żaba moczarowa (Rana arvalis) 

 - Ciało żaby moczarowej jest wysmukłe. Posiada ostro zakończony pysk. Na ciele widoczne są wysokie fałdy grzbietowe o jasnym zabarwieniu, obrzeżone od zewnątrz czarną obwódką. Wzdłuż grzbietu przebiega jasna pręga. Ubarwienie zasadnicze powierzchni ciała jest brązowe, zmienne. W okresie godowym całe ciało samców pokrywa się intensywnie niebieskim, modrym nalotem. Żaba moczarowa rozpoczyna życie aktywne w marcu, a gody w końcu tego miesiąca lub w kwietniu. Samica składa jaja wśród roślin przybrzeżnych. Przeobrażenie kijanek następuje po okresie 50-120 dni. Po zakończeniu godów żaba moczarowa prowadzi lądowy tryb życia. Występuje najczęściej na łąkach, torfowiskach, bagnach, natomiast unika miejsc silnie zadrzewionych. Nie występuje nigdy wśród pól. Żaba moczarowa jest pospolita w całej nizinnej Polsce. Jej okazy pochodzące z różnych okolic naszego kraju wykazują duże różnice lokalne w ubarwieniu. W parku występuje w okolicy jezior warnowskich i na Drożkowych Łąkach.
 
Kumak nizinny (Bombina bombina) 

 - Kumak nizinny przypomina wyglądem niewielką ropuchę, lecz o delikatniejszej budowie ciała. Skóra jego jest chropowata, pokryta okrągłymi, drobnymi brodawkami. Ubarwienie grzbietu jest ciemne, brunatne, oliwkowe, rzadko z odcieniem zielonym, pokryte ciemnymi plamami. Spód ciała jest niebieskawy, niekiedy prawie granatowy, upstrzony dużymi, nieregularnymi, jaskrawymi plamami. Długość dorosłych osobników dochodzi do 5 cm. Palce tylnych nóg spięte są błoną pławną. Samiec w porze godowej ma na przedramieniu przednich nóg wyraźne modzele godowe. Kumaki są silnie związane z wodą. Spotyka się je w dużych stawach rybnych jak i niewielkich gliniankach. Na wiosnę pojawiają się w końcu marca lub kwietnia, w zależności od temperatury. Na początek godów duży wpływ mają opady atmosferyczne. W czasie godów wydaje charakterystyczny kumkajacy głos. Skrzek składają samice kumaków w postaci małych kłębów, zawierających do kilkudziesięciu jaj, umieszczając je na roślinach lub na dnie zbiornika wodnego. Pokarm kumaków stanowi drobna fauna wodna oraz na lądzie owady, a także ślimaki i pierścienice. Sen zimowy spędzają na lądzie gromadnie, w towarzystwie innych płazów. Kumak nizinny, zwany również ognistym, zamieszkuje znaczną część Europy. Jego wschodnia granica rozsiedlenia opiera się na Uralu, północna przebiega w południowej Szwecji. Kumak nizinny jest mieszkańcem nizin, w górach może jednak występować do wysokości 300 m npm. W całej nizinnej Polsce jest pospolity. W Wolińskim Parku Narodowym jego godowiska utrzymują się w okolicy jezior warnowskich.
 
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 

 - Grzebiuszka jest niedużym płazem mierzącym około 8 cm długości, o stosunkowo dużej głowie i krępej budowie ciała. Pokryta jest gładką, cienką skórą, pozbawioną chropowatych, szorstkich gruczołów. Posiada natomiast rozmieszczone głęboko w skórze gruczoły, które przy podrażnieniu wydzielają w samoobronie substancję o zapachu czosnku, stąd też bywa czasem nazywana żabą czosnkową. Grzebiuszka jako jedyny z naszych płazów posiada pionową źrenicę oka. Charakterystyczne są również silnie wykształcone modzele piętowe (jasnożółte lub jasnobrązowe zgrubienia na zewnętrznej powierzchni pięt), dzięki którym grzebiuszka sprawnie zakopuje się w ziemi. Ubarwienie grzebiuszki wykazuje dużą zmienność, ogólnie jednak strona grzbietowa przybiera kolor żółtoszary z dużymi, nieregularnymi plamami koloru ciemno-brązowego, brzuszna zaś ubarwiona jest kremowo. U samców brak jest rezonatorów i modzeli godowych, występuje jedynie owalny gruczoł na zewnętrznej stronie przedramienia. Ze snu zimowego grzebiuszka budzi się w marcu lub na początku kwietnia. Na miejsce rozrodu wędruje nocą, przy czym, jeśli temperatura powietrza spadnie do 0oC, wędrówka zostaje zahamowana. Gody odbywają się w zbiornikach wodnych od marca do maja. Samce nawołują samice wydając pod wodą słabo słyszalne dźwięki. Godujące grzebiuszki są bardzo skryte - zarówno przed połączeniem się w pary, jak i potem przebywają na dnie stawu. Rzeczą u płazów niezwykłą jest to, że głosy godowe wydają zarówno samce jak i samice. Skrzek w postaci skręconych rulonów długości od 0,4 do około 1 metra i grubości około 2 cm, przyczepiany jest do roślin wodnych, a czasem umieszczany bezpośrednio na dnie zbiornika. Jaja są z jednej strony ciemnopopielate, z drugiej jasnokremowe. Kijanki grzebiuszki są największymi spośród kijanek naszych płazów - osiągają długość 10-18 cm, choć po przeobrażeniu młode grzebiuszki mierzą jedynie 3-4 cm. Grzebiuszka zimuje na lądzie w wykopanej przez siebie norce. Dojrzałość płciową osiąga po 2-4 latach, żyje do 11 lat. Pożywieniem grzebiuszki w okresie larwalnym są drobne, żywe i martwe zwierzęta, potem zaś poluje na dżdżownice, pająki i owady (w tym na stonkę ziemniaczaną). Naturalnymi wrogami grzebiuszki są głównie: niektóre sowy, myszołów, lis i jeż. W Parku występuje na Mierzei Przytorskiej i na wschód od miejscowości Wisełka, w widnych lasach na piaszczystych glebach.
 
Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 

 - Rzekotka drzewna jest jedynym żyjącym w Europie przedstawicielem wielkiej rodziny żab drzewnych, występujących licznie w puszczach tropikalnych. Jest to niewielki płaz, dochodzący wyjątkowo do 5 cm długości, o kształtnej, lekko wydłużonej budowie ciała. Nogi rzekotki mają długie palce, zakończone, buławkowatymi przylgami służącymi jej do utrzymywania się na gładkiej powierzchni liści. Nogi tylne są długie. Oczy duże, wyłupiaste. Mają one charakterystyczne złotawe zabarwienie tęczówki. Skóra rzekotki jest na grzbiecie gładka, lśniąca i delikatna, na brzuchu i na bokach nieznacznie chropowata. Zasadniczym kolorem grzbietu jest zieleń, jednakże dzięki dużej zdolności do zmiany ubarwienia może ona, w zależności od podłoża, pory roku, a nawet wilgotności, przybierać najrozmaitsze odcienie, od bardzo ciemnego po żółty. Samiec różni się od samicy ciemniejszym podgardlem. Ze snu zimowego budzi się rzekotka w kwietniu - gody zaczyna w początkach maja. Samica składa skrzek w postaci kłębków zawierających od 800 do 1000 żółtawych jajeczek, osłoniętych galaretowatą otoczką. Kijanki tego gatunku mają kolor żółtowoliwkowy i dorastają do 5 cm długości. Okres rozwoju i przeobrażenia trwa około 90 dni. Po krótkim pobycie w wodzie, w okresie godowym rzekotki prowadzą tryb życia lądowy. Żyją głównie na drzewach i krzewach o szerokich liściach, rzadziej spotyka się je na szerokolistnych roślinach łykowych. Pokarm rzekotki stanowią owady, które łowi nadzwyczaj sprawnie i szybko, wykonując przy tym błyskawiczne ruchy i skoki. Chociaż jest ona płazem dość pospolitym, trudno ją jednak dostrzec, z powodu doskonałej barwy maskującej. Rzekotka zamieszkuje całą Europę środkową i południową, północno-zachodnią Afrykę oraz Małą Azję. Na północy dociera do południowej Szwecji, na wschodzie do Krymu i Kaukazu. W Polsce rzekotka jest dość pospolita, lecz bynajmniej nie częsta. Preferuje drzewostany liściaste i gęsto podszyte. Jej donośny godowy głos słychać wiosną w okolicy jezior warnowskich i Mierzei Przytorskiej.


źródło: Woliński Park Narodowy, dodano: 07.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.