Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje
tel.: +48 (091) 328 07 27, 328 07 37, fax.: +48 (091) 328 03 57

www: www.wolinpn.pl email: wolinskipn@wolinpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Krajobraz | Wody | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Muzeum WPN | Zagroda | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Aktywnie | Atrakcje | Informator

 Badania naukowe

Badania | Historia | Znaczenie | Tematy |


BADANIA NAUKOWE W WPN

  

Informacje ogólne i zasady prowadzenia badań naukowych

 
Jedną z ważniejszych funkcji parku narodowego jest udostępnienie jego obszaru do badań naukowych. Ze względu na status ochronny bardzo cennego obszaru przyrodniczego oraz możliwość prowadzenia długoletnich badań porównawczych w możliwie stałych warunkach szczególnie cenne są stałe powierzchnie doświadczalne. Również różnorodność siedlisk oraz występujących roślin i zwierząt w naturalnych warunkach jest wybitnym walorem do prowadzenia badań zwłaszcza przyrodniczych z zakresu botaniki, zoologii, leśnictwa itp.

  

Badania naukowe mogą być prowadzone na podstawie każdorazowej zgody dyrektora Parku po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Parku. Pracownik bądź zakład naukowy lub uczelnia przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek z podaniem tematyki badawczej, metodyki i czasu prowadzenia badań w Parku. Szczególnie ważne jest przedstawienie ingerencji w środowisko przyrodnicze jak np. wykopy, zbiór okazów, trwałe znakowanie w terenie, badania rzadkich i chronionych gatunków bądź rezerwatów. Dyrektor Parku po zasięgnięciu opinii Rady Parku jeżeli zakres badań w znaczący sposób nie zagraża przyrodzie, wyraża pisemna zgodę na prowadzenie badań. W zgodzie tej zawarte są określone dla danego tematu warunki jak miejsce badań, termin, uzgodnienie ze służbą terenową, wypełnienie ankiety ewidencyjnej, zobowiązanie przekazania wyników badań itp. Prowadzenie badań naukowych w Parku jest o tyle korzystne, że Park posiada pełną dokumentację wykonanych badań. Szczególnie pomocna jest biblioteka Parku, która w zbiorach swoich posiada opracowania wykonane w Parku oraz literaturę pomocnicza głównie z dziedzin nauk przyrodniczych, geografii, geologii, hydrologii itp.


źródło: Woliński Park Narodowy, dodano: 08.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.