Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje
tel.: +48 (091) 328 07 27, 328 07 37, fax.: +48 (091) 328 03 57

www: www.wolinpn.pl email: wolinskipn@wolinpn.pl 


 Przyroda  O Parku | Krajobraz | Wody | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Muzeum WPN | Zagroda | Biblioteka |
 Turystyka  Zasady zwiedzania | Szlaki | Aktywnie | Atrakcje | Informator

 Badania naukowe

Badania | Historia | Znaczenie | Tematy |


MUZEUM PRZYRODNICZE WPN

  

MUZEUM PRZYRODNICZE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

Trzon Muzeum Przyrodniczego stanowi 5 sal wystawienniczych. Ekspozycje stałe prezentują piękno i niepowtarzalność przyrody Parku, bogactwo fauny i flory (między innymi ptactwo Wstecznej Delty Świny z największą w polskich muzeach kolekcją samców batalionów w szacie godowej, reprezentatywne dla fauny Wolina ssaki leśne, a także zwierzęta wodnych ekosystemów Parku), budowę geologiczną wyspy oraz bursztyn bałtycki. Wystawa "Przyroda Wolińskiego PN" to realistyczne dioramy, przedstawiające zwierzęta w ich naturalnych środowiskach.
 

Duża część przestrzeni wystawienniczej poświęcona jest fotografii przyrodniczej, rzeźbie i malarstwu. Dzieła sztuki bardzo dobrze komponują się z wystawiennictwem przyrodniczym, stanowiąc jego doskonałe uzupełnienie. Założeniem jest łączenie i wzbogacanie przyrodniczych aspektów ekspozycji o dzieła sztuki - wytwór rąk ludzkich.

 

Od 1 maja do 31 sierpnia czynne: od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-17.00

Od 1 września do 31 kwietnia czynne: od wtorku do soboty w godzinach 9.00-15.00

Obiekt w całości przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


SALE KONFERENCYJNE
Centrum Edukacyjno-Muzealne posiada 2 sale konferencyjne mogące przyjąć około 240 osób. Wyposażone są one w nowoczesny sprzęt audiowizualny (wizualizer, videoprojektoskop z możliwością podłączenia komputera, czytnik pisma, rzutnik, doskonałe nagłośnienie) stwarzający doskonałe warunki do organizowania konferencji, seminariów, prelekcji, prezentacji multimedialnych, wykładów i odczytów a także pokazów przezroczy. Przez okres wakacji w salach konferencyjnych Muzeum turyści i wczasowicze zapraszani są na projekcje filmów przyrodniczych.


HISTORIA MUZEUM

Z historii Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego im. Prof. dr Adama Wodziczki w Międzyzdrojach

 

Kalendarium:

 

1960 - Na Górze Filaretów w białym pałacyku w roku 1960 z inicjatywy Rady Naukowej WPN podjęto uchwałę o konieczności założenia Muzeum Przyrodniczego oraz nadania mu im. Prof. dr A. Wodziczki -wybitego naukowca i badacza tutejszej przyrody , inicjatora powołania na Wyspie Wolin morskiego parku narodowego. Opracowano projekt wstępny wystawy, powołano komisję muzealnictwa pod kierunkiem `prof. dr Jarosława Urbańskiego. Gromadzenie zbiorów do przyszłego muzeum , zainicjował zatrudniony od 1960-62 na stanowisku kierownika zbiornicy muzealnej a potem Kustosza Krzysztof Wołk.

 

W sezonie letnim 1961 roku zorganizowano pierwszą wystawę przyrodniczą we współpracy z Katedrą Zoologii Ogólnej WSR w Szczecinie ,którą zwiedziło 3500osób.W 1962 wystawę przekształcono w Muzeum Przyrodnicze ,przygotowano wiele nowych wystaw na powierzchni ok. 58m/2. Odnotowano 100% wzrost zwiedzających-ten trend utrzyma się przez wiele następnych lat, osiągając w końcu lat 70 100 tys. osób rocznie. W latach 1962-70 pracami muzeum kieruje kustosz Włodzimierz Lipczyński ,powiększając kolekcje ptaków i ssaków ,powierzchnie ekspozycji do ok.150m/2.W okresie tym prowadzono szeroką akcję edukacyjną w szkołach, domach wczasowych. W latach1970-78 stanowisko kustosza pełni Bogdan Jakuczun , powstaje pracownia dermoplastyczna .Po uzyskaniu specjalistycznych uprawnień w Instytucie Zoologicznym w Warszawie gromadzenie i preparowanie eksponatów prowadzi Lech Zużałek. W 1973 zakończono wystawę geologiczną wykonaną przez dr Janusza Horzemskiego z AGH w Krakowie, włączono dwie dodatkowe sale po wybudowaniu nowej Dyrekcji Parku, przygotowano nowe wystawy ptaków.

 

Od 1978 roku pracami muzeum kieruje Lech Zużałek wykonując prace projektowe wystawiennicze i plastyczne .W latach 1980-90 po uzyskaniu całego budynku/350m/2 na potrzeby wystawiennicze wykonano 8 salach nowe wystawy, zbudowano nową pracownię dermoplastyczną rozbudowując zbiory przyrodnicze, które liczą ok.700 eksponatów i są ciągle powiększane.

 

W 1995 zbiory przyrodnicze przeniesiono do nowego okazałego obiektu gdzie sale ekspozycyjne zajmują 900 m kw. Budynek Muzeum uzyskał za projekt nagrodę Ministra Administracji jako obiekt roku 1996. Łącznie Muzeum Parku od początku odwiedziło ponad 2.400 mln osób. Roczna frekwencja waha się 50 tys. osób co jest jedną z najwyższych w muzeach polskich parków narodowych.

 

Ekspozycja w 5 salach muzealna wykonana przez pracowników Parku jest utrzymana w estetycznej oprawie plastycznej i zastosowaniem specjalnych efektów scenograficznych oświetlenia. Na uwagę zasługują wielkie naturalistyczne dioramy obrazujące typowe dla parku krajobrazy jak wybrzeże Zalewu Szczecińskiego, nadmorskie klify /zimą i latem/ oraz żubry. W dioramach zaprezentowano kilkadziesiąt gatunków ptaków wodnych kormorany, gągoły, łabędzie, zimorodki, perkozy i inne Z cenniejszych zbiorów to największa w Polsce licząca 130 szt. kolekcja samców bojownika w szacie godowej, okaz pingwina złotoczubego, diorama gniazda z pisklętami bielika, foki szare, okazy żubrów z własnej hodowli oraz inne ssaki leśne.

 

Licznie prezentowane są gatunki ptaków drapieżnych i ptaków morskich. Szczególnie atrakcyjna jest kolekcja ptaków przybywających na zimę z dalekiej północy -lodówki, tracze, nury, alki i inne Uzupełnieniem jest wystawa geologiczna obejmująca również bursztyn bałtycki.

 

Ekspozycja obrazuje różnorodność przyrody Parku oraz liczne gatunki zwierząt występujące w Parku. Wszystkie sale przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.

 

Ekspozycje plenerowe:

 

Obok Muzeum znajdują dwie woliery z żywymi bardzo rzadkimi ptakami jak orły bieliki i największej polskiej sowy puchaczami. Para żywych orłów bielików eksponowana od początku Parku tj. 1960 roku jest dużą atrakcją turystyczną w Międzyzdrojach.

Puchacz jest w Parku objęty od 7 lat programem ponownego wsiedlenia (reitrodukcji).

Okazy w ekspozycjach są niezdolne do życia w naturze i za zgodą Głównego Konserwatora Przyrody służą edukacji i badaniom naukowym.

 

Wystawy przyrodnicze

 

Muzeum Parku prowadzi ożywiona działalność wystawienniczą w obiekcie Muzeum jak też we współpracy z innymi placówkami w kraju i zagranicą. W ostatnim okresie powstały wystawy:

- „zaklęte w kamieniu” polsko-niemiecka wystawa prezentująca geologię wysp Rugia, Uznam i Wolin

- „ochrona przyrody w dokumencie archiwalnym od XI wieku”

- „bursztyn żywica kopalna Bałtyku.

Co rocznie w Muzeum prezentowane są wystawy plastyczne (rzeźba, malarstwo i grafika) organizuje Wakacyjny Festiwal Filmowy. Natomiast staraniem Parku organizowane są wystawy prezentujące wykorzystanie rodzimej przyrody w szeroko pojętej twórczości artystów różnych dziedzin ,pokazy dorobku lokalnych twórców i inne wystawy po konkursowe np. fotograficzne i inne.


źródło: Woliński Park Narodowy, dodano: 08.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.