Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


 Przyroda  O Parku | Hydrologia | Flora | FaunaHistoria Ochrony |
 Kultura  Historia Terenu | Zabytki | Muzea
 Edukacja  Ścieżki Przyrodnicze | Oferta Edukacyjna |
 Turystyka  Regulamin | Trasy Zwiedzania | Wędkarstwo | Informacje | Mapy |

 Badania naukowe

 

REGULAMIN PARKU 

 

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"
   

1. Park Narodowy „Ujście Warty” jest udostępniony do turystyki w ciągu całego roku, od świtu do zmierzchu, po ustąpieniu wody z dróg.
 
2. Turystykę można uprawiać wyłącznie na udostępnionych, wymienionych poniżej drogach:
  a. Drogi udostępnione do ruchu samochodowego (pojazdy do 3,5 t) :
 - Obwód Ochronny Polder Północny:
   - Wał Północny (wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu Warty);
   - Dąbroszyn – Śluza;
   - Kamieńska Grobla (droga z Kamienia Małego do Warty);
   - Żółta Droga na odcinku: Kamieńska Grobla – Witnica.

 
 - Obwód Ochronny Chyrzyno:
   - Most kołowy w Kostrzynie – miejsce postojowe „Wysokie Napięcie”.
 

b. Ponadto motorowerami można poruszać się po drogach:
 - Obwód Ochronny Słońsk:
   - Droga Topolowa – Postomia;
   - Wojskowy Most – Warta;
   - Ownicki Most – Warta;
   - Kłopotowo Most – Warta.
 

c. Do ruchu pieszego i rowerowego wyznacza się w/w drogi oraz:
 - Obwód Ochronny Chyrzyno:
    -Drogi do Postomii prowadzące od wszystkich mostków położonych na Kanale Czerwonym
wzdłuż drogi nr 22 relacji Kostrzyn – Słońsk.

 
 - Obwód Ochronny Słońsk:
   - Droga Skośna;
   - Droga przez Górki;
   - Betonka – na całej długości;
   - II Most – III Most;
   - Betonka – wał Królewskiej Wyspy (wstęp wyłącznie z pracownikiem Parku, w grupach do 10 osób, wiek powyżej 7 lat);
   - ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż lewego brzegu Postomii.

 
 - Obwód Ochronny Polder Północny:
   - Bobrowa Droga (wzdłuż Kanału Maszówek między Dąbroszynem a Kamieniem Małym);
   - utwardzone drogi między Kanałem Maszówek a Wałem Północnym;
   - Krześniczka – Bobrowa Droga;
   - Żółta Droga na zachód od Kamieńskiej Grobli;
   - Mościczki – Żółta Droga;
   - Krzyżowa Droga – Żółta Droga;
   - ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż prawego brzegu Warty.
 
3. Turystykę wodną można uprawiać wyłącznie na rzece Warcie, na całym jej odcinku znajdującym się w granicach Parku.
 
4. W szczególnych przypadkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku lub potrzeb ochrony przyrody, Dyrektor Parku może wprowadzić zakaz uprawiania turystyki na całym lub wybranym obszarze Parku.
 
5. Na terenie Parku jest zabronione:
 - korzystanie ze sprzętu pływającego (z wyjątkiem rzeki Warty);
 - płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor, legowisk, gniazd i wybieranie z nich jaj;
 - zaśmiecanie terenu, zanieczyszczanie wód, gleby i powietrza;
 - używanie motolotni, lotni i spadolotni;
 - wprowadzanie psów bez smyczy i kagańca;
 - zakłócanie ciszy;
 - biwakowanie, rozpalanie ognia i parkowanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami.
 
6. Fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów profesjonalnych i handlowych wymaga zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.
 
7. Grupy zorganizowane, liczące powyżej 10 osób, zobowiązane są zgłaszać pobyt na terenie Parku: tel. (095) 752 40 26, 752 40 27 lub w siedzibie Parku w Chyrzynie.
 
8. Zasady wędkowania na terenie Parku określa zarządzenie nr 4/05 w sprawie udostępnienia Parku Narodowego „Ujście Warty” do amatorskiego połowu ryb (dostępne w siedzibie Parku, kołach wędkarskich, www.pnujsciewarty.gov.pl).
 
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001r w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Ujście Warty” (Dz.U. nr 67, poz. 681);
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880);
3. Zarządzenie nr 3/05 Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” w sprawie udostępnienia Parku do turystyki.


Wersja regulaminu PNUW do wydruku : 25,5 KB (bajtów: 26 112)


źródło: Park Narodowy Ujście Warty, dodano: 13.02.2006r.

        

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.