Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


 Przyroda  O Parku | Hydrologia | Flora | FaunaHistoria Ochrony |
 Kultura  Historia Terenu | Zabytki | Muzea
 Edukacja  Ścieżki Przyrodnicze | Oferta Edukacyjna |
 Turystyka  Regulamin | Trasy Zwiedzania | Wędkarstwo | Informacje | Mapy |

 Badania naukowe

 

PRZYRODA

 

FLORA

 

Długotrwałe użytkowanie terenu, a także zróżnicowane warunki hydrologiczne, odmienne w północnej i południowej części PN „Ujście Warty”, przyczyniły się do rozwoju wielu zbiorowisk roślinnych. Na obszarze zbiornika zalewowego ich rozwój jest bezpośrednio uzależniony od stanu wody. Rośliny, które tutaj rosną są przystosowane do długotrwałych zalewów, trwających przez kilka miesięcy w roku. Miejsca będące pod wodą rzadziej lub sporadycznie, są odpowiednie dla rozwoju łąk, zarośli i łęgów. W Parku znaleźć można także zbiorowiska ciepłolubne oraz roślinność występującą na siedliskach stworzonych przez człowieka.

 

Zbiorowiska wodne o prostej strukturze, które budują rzęsa wodna (Lemna minor), rzęsa garbata (L.gibba), rzęsa trójrowkowa (L.trisulca), spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza) wykształcają się wzdłuż brzegów Warty i Postomii a także w licznych kanałach i starorzeczach. Ich spłaszczone człony pędowe (nie liście!) pokrywają szczelnie lustro wody.
 

Te same siedliska zajmują rośliny wodne, przeważnie zakorzenione:
 - „Lilie wodne”, zwane lokalnie „kapelonami”, to rośliny o liściach pływających na
powierzchni wody: grążel żółty (Nuphar lutea) i grzybienie białe (Nymphea alba). Oba
gatunki należą do ustawowo chronionych w Polsce.
 - Zespół zamętnicy błotnej (Zannichelia palustris), którą uznano za gatunek narażony
na wyginięcie i jeden z najciekawszych na terenie Parku, znaleźć można tylko na
jednym stanowisku.
 - Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum) preferuje wody stagnujące, dlatego występuje jedynie w zatokach
rozproszonych wśród kanałów.
 
Na mulistych brzegach wód wykształcają się fitocenozy roślin jednorocznych. Wykazują one wybitnie pionierski charakter. Tworzą zwarte darnie, pokrywając świeżo odsłonięte podłoże niemal w stu procentach. Do najważniejszych gatunków rozwijających się na tych siedliskach zaliczyć można: rzęśl długoszyjkową (Callitriche polymorpha), ponikło igłowate (Eleocharis acicularis), ciborę brunatną (Cyperus fuscus), szarotę błotną (Gnaphalium uliginosum), babkę wielonasienną (Plantago pauciflora), sit dwudzielny (Juncus bufonius), rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper), uczep trójlistkowy (Bidens tripartita), łobodę oszczepowata (Atriplex hastata), komosę czerwoną (Chenopodium rubrum), rdest kolankowy (Polygonum nodosum). Odpowiednie warunki dla ekspansji znajdują tu również gatunki obce dla naszej flory: uczep amerykański (Bidens frondosa) i rzepień włoski (Xanthium albinum).

 

Szuwary charakteryzują się zwykle jednym gatunkiem dominującym i są ubogie pod względem florystycznym. Najczęściej spotkanymi zbiorowiskami są: niskoszuwarowy zespół z udziałem rzepichy ziemnowodnej (Rorippa amphibia) i kropidła wodnego (Oenanthe aquatica) oraz szuwar z manną mielec (Glyceria maxima), mozgą trzcinową (Phalaris arundinacea), trzciną pospolitą (Phragmites communis) lub turzycą zaostrzoną (Carex gracilis), które tworzą zwarte, wielkopowierzchniowe łany. Gatunki te odgrywają wielką rolę biocenotyczną na terenie Parku. Odnotowano tu również inne gatunki szuwarowe, m.in.: oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris), jeżogłówkę gałęzista (Sparganium erectum), skrzyp bagienny (Equisetum limosum), żabieniec babkę wodną (Alisma plantago-aquatica), tatarak zwyczajny (Acorus calamus).
  
Zarośla i lasy reprezentowane są przez:

 - Wikliny nadrzeczne zbudowane przede wszystkim z wierzb: trójpręcikowej (Salix triandra) i wiciowej (S.viminalis). Ich częstymi
składnikami są także wierzba purpurowa (S.purpurea), krucha (S.fragilis) i biała (S.alba). Zajmują one przede
wszystkim siedliska w zasięgu średniego stanu wody.
 

 - Fragmentarycznie wykształcone płaty łęgu wierzbowego. Wycięte niegdyś lasy łęgowe należą do rzadkości we współczesnym
krajobrazie Polski. Powrót wierzb i odbudowę drzewostanu uniemożliwia użytkowanie rolnicze żyznych terenów nadrzecznych.
Pozostałością po tych lasach są stare okazy wierzby białej (Salix alba), które w Parku można spotkać wśród wiklinowych
zarośli.

 - Łozowiska z panującą wierzbą szarą (Salix cinerea). Rozwijają się w kontakcie przestrzennym z podmokłymi
łąkami i ziołoroślami.
 
Łąki i ziołorośla odgrywają znaczną rolę w szacie roślinnej Parku. Ważniejsze asocjacje tego typu charakteryzują się udziałem czyśćca błotnego (Stachys palustris), krwawnicy pospolitej (Lythrum salicaria) oraz wilczomlecza błotnego (Euphorbia palustris).

 
Zarówno tereny podmokłe jak i osuszone są wykorzystywane jako pastwiska.

 
W południowej części Parku, na piaszczystych glebach Górka Czarnowskiej, wykształciły się murawy napiaskowe. Na uboższych glebach dominuje szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). Żyźniejsze siedliska umożliwiają rozwój roślin bardziej wymagających, jak zawciąg pospolity (Armeria elongata) i goździk kropkowany (Dianthus deltoides).
Udział zbiorowisk ruderalnych jest jak dotąd niewielki. Fitocenozy, których powstanie i skład uzależnione jest od działalności człowieka, pojawiają się przy intensywnie użytkowanych drogach i mostach.


źródło: Park Narodowy Ujście Warty, dodano: 09.12.2005r.

        

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.