Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


 Przyroda  O Parku | Hydrologia | Flora | FaunaHistoria Ochrony |
 Kultura  Historia Terenu | Zabytki | Muzea
 Edukacja  Ścieżki Przyrodnicze | Oferta Edukacyjna |
 Turystyka  Regulamin | Trasy Zwiedzania | Wędkarstwo | Informacje | Mapy |

 Badania naukowe

 

HISTORIA TERENU

 

HISTORIA REGULACJI I MELIORACJI
   

Pierwotnie ujściowy odcinek Warty miał charakter delty śródlądowej. Powierzchnię całej doliny rzecznej pokrywały rozległe mokradła porośnięte lasem łęgowym. Brak było głównego koryta Warty na odcinku Kostrzyn - Gorzów Wlkp., a bardzo liczne odnogi często zmieniały swój bieg. Obszar ten znajdował się pod silnym wpływem wód Warty i Odry, które systematycznie zalewały go w czasie wysokich stanów wód.
Do roku 1773 dokonano jedynie niewielkich zmian stanu naturalnego. Ograniczały się one do wybudowania pojedynczych kanałów i rowów melioracyjnych, regulujących odpływ wody z zabagnionego terenu na peryferiach obszaru przyujściowego, tam gdzie istniało osadnictwo.
Zasadnicze zmiany hydrograficzne w dolinie Warty nastąpiły w końcu XVIII wieku, za czasów panowania Fryderyka Wielkiego, podczas prac regulacyjnych związanych z przygotowaniem drogi wodnej Wisła - Odra. Działania te podjęto w celu przyspieszenia spływu wód oraz zabezpieczenia części doliny przed zalewaniem. 

 

Projekt regulacji rzeki wykonał w 1765 r. I. J. Petri. Prace zaczęto na wielka skalę w 1767 r. Polegały one na:

 - obwałowaniu Warty od północy;
 - zmeliorowaniu całej doliny
 - wykopaniu w roku 1788 kilkunastokilometrowego Kanału Fryderyka Wilhelma, stanowiącego do dziś ujściowy odcinek rzeki;
 - zatarasowaniu starego ujścia rzeki znajdującego się w okolicach dzisiejszego Chyrzyna;
 - usypaniu lewobrzeżnego wału Warty między Słońskiem a Kostrzynem w l. 1828-1832;
 - doprowadzeniu w roku 1842 wału lewobrzeżnego do Słońska i połączeniu go z wałem rzeki Postomii;
 - wybudowaniu na początku XX w. szeregu pompowni odwadniające powstałe poldery.

W wyniku tych działań odcięto duże obszary w dolinie, od silnego wpływu wód Warty i Odry i przekształcono je w tereny rolnicze- –przeważnie pastwiska i łąki. Na lewym brzegu Warty utworzono między Kostrzynem a Słońskiem zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 51 km2. Ponieważ prowadzone prace melioracyjne w najmniejszym stopniu dotknęły rejonu zbiornika, zachował on system hydrograficzny najbardziej zbliżony do naturalnego, co podnosi jego wartość przyrodniczą.
Inwestycje te zakończyły zasadniczy etap prac melioracyjnych na przyujściowym obszarze Warty.


OSADNICTWO W DOLINIE WARTY
   

Do drugiej połowy XVIII w. obszar doliny Warty pozostawał prawie nie zaludniony. Osadnictwo skupiało się na obrzeżach rozległych moczarów. Plan skolonizowania tego terenu powstawał równolegle z trwającymi pracami regulacyjno – melioracyjnymi. Inicjatorem akcji kolonizacyjnej był Fryderyk Wielki, a wykonawcą planu F. B. Brenkenhoff. Zasiedlania trwały od 1767 r. do 1782 r.

 
Lokowani tu osadnicy nazywani byli Olendrami. Otrzymywali oni szeroka pomoc: drewno do budowy domów, zwolnienie z podatków na kilka lat, zwolnienie z obowiązku służby wojskowej dla osadników i ich dzieci. W zamian mieli prowadzić dalsze prace melioracyjne, polegające na naprawie wałów przeciwpowodziowych, kopaniu rowów melioracyjnych, karczowaniu olch, prowadzeniu gospodarki łąkowo- pastwiskowej. Życie osadników nie było łatwe. Często brakowało jedzenia zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Jeno z podań mówi, że był to jeden z powodów, dla których chłopi poprosili Fryderyka o pozwolenie na emigrację do Ameryki. Na to oburzony władca miał ponoć odpowiedzieć „Ja wam Nową Amerykę i wolność dam nad Wartą”. Powstającym wsiom nadawano egzotycznie brzmiące nazwy: Nowy Jork, Pensylwania, Sumatra. Dopiero po roku 1945 Komisja Nazewnictwa zmieniła te nazwy na polsko brzmiące.


źródło: Park Narodowy Ujście Warty, dodano: 09.12.2005r.

        

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.