Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


 Przyroda  O Parku | Hydrologia | Flora | FaunaHistoria Ochrony |
 Kultura  Historia Terenu | Zabytki | Muzea
 Edukacja  Ścieżki Przyrodnicze | Oferta Edukacyjna |
 Turystyka  Regulamin | Trasy Zwiedzania | Wędkarstwo | Informacje | Mapy |

 Badania naukowe

 

O PARKU

 

OGÓLNIE O PARKU NARODOWY UJŚCIE WARTY

 

Park Narodowy „Ujście Warty”, utworzony 1 lipca 2001r. położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia Warty do Odry. Na krajobraz Parku składają się głównie otwarte siedliska łąkowe, poprzecinane gęstą siecią kanałów i starorzeczy oraz zarośla wierzbowe. Przez środek Parku przepływa rzeka Warta, dzieląc go na część północną – tzw. Polder Północny oraz południową – położoną w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego. Park Narodowy „Ujście Warty” to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w kraju. Unikalne tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. Na obszarze Parku stwierdzono ponad 250 gatunków ptaków, z czego stwierdzono lęgi u ponad 170 gatunków. 64 gatunki ptaków występujących na terenie Parku to gatunki "specjalnej troski" wg Dyrektywy Ptasiej, a 31 z nich są tu gatunkami lęgowymi np. derkacz, rybitwa białoczelna, wodniczka, żuraw, bąk i bielik. Corocznie gnieżdżą się na tym terenie 4 gatunki perkozów, 7-8 gatunków kaczek, 5 gatunków chruścieli, 7-8 gatunków mew i rybitw, 8-9 gatunków ptaków siewkowych. Dla wielu z nich jest to jedno z ważniejszych miejsc lęgowych w Polsce. Obszar Parku odgrywa ważną rolę dla ptaków także poza sezonem lęgowym. W miesiącach letnich bardzo licznie pierzą się na tym terenie ptaki wodne: kaczki (np. krzyżówka, cyraneczka), gęgawy, łabędzie nieme i łyski. Podczas wędrówek zatrzymują się tutaj olbrzymie ilości ptaków. Późną jesienią Park staje się królestwem arktycznych gęsi (zbożowych i białoczelnych), których koncentracje sięgają ok. 80 tys. osobników, a w niektóre lata mogą dochodzić nawet do 200 tys. osobników. Obszar ten jest także ważnym zimowiskiem dla ptaków, przykładowo dla łabędzi krzykliwych i niemych, kaczek, gęsi i bielików.


PARK W LICZBACH

 

Data utworzenia Parku: 1 lipiec 2001 r.
Całkowita powierzchnia parku: 8037,59 ha
Ilość obwodów ochronnych: 3 ( O.O. Chyrzyno, O.O. Słońsk, O.O. Polder Północny)
Ilość powiatów, na terenie których leży Park: 3 (Gorzów, Słubice, Sulęcin)
Ilość gmin, na terenie których znajduję się Park: 4  (Górzyca,  Kostrzyn,  Słońsk, Witnica)
Powierzchnia leśna:

81,73 ha

Ilość stwierdzonych gatunków ptaków: 255 w tym 174 lęgowych
Ilość stwierdzonych gatunków ssaków: 38
Ilość stwierdzonych gatunków ryb: 35
Ilość stwierdzonych gatunków roślin: 431
Ilość stwierdzonych zbiorowisk roślinnych: 60
Wahania wody w ciągu roku: do 4 m (w południowej części Parku)

źródło: Park Narodowy Ujście Warty, dodano: 09.12.2005r.

        

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.