Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

HYDROLOGIA

Babiogórskie Źródła |

 

BABIOGÓRSKIE ŹRÓDŁA

      

Babiogórski Park Narodowy w swych granicach obejmuje tą część polskich Beskidów, gdzie występuje największa koncentracja źródeł.

 

W terminologii źródło określamy jako samoczynny, naturalny, skoncentrowany punktowy lub linijny wypływ wody podziemnej na powierzchni terenu lub w dnie zbiornika wodnego (źródło zatopione). Źródła mogą występować pojedynczo lub grupowo, tworząc „linię źródeł” lub zespół źródeł, tworząc układ koncentryczny (Waksmundzki, 1971).

 
Źródła na Babiej Górze i jej podnóży, które występują prawie w całym profilu wysokościowym tego pasma górskiego, wykazują zróżnicowanie ze względu na miejsce ich wypływu, sposób zasilania, wydajność, skład chemiczny i temperaturę.

 

Do dominujących typów źródeł w masywie Babiej Góry zaliczamy:
 

źródła stokowe:
 - skalne,
 - skalno-rumoszowe,
 - rumoszowe,
 - skalno – zwietrzelinowe,
 

źródła podstokowe:
 - zboczowe,
 - podzboczowe,
 

źródła aluwialne:
 - terasowe,
 - przykorytowe.

 

Interesującą grupę źródeł, występujących u orawskich podnóży Babiej Góry stanowią źródła siarczkowe, zlokalizowane w rejonie Lipnicy Wielkiej i Małej oraz Zubrzycy.
 

Źródła babiogórskie wyprowadzają wody słodkie, akratopegi i wody mineralne, w różnym stopniu zmineralizowane. Ilościowym tego wyrazem jest ogólna mineralizacja, którą określa liczbowo ciężar osadu jaki pozostaje po odparowaniu wody w temp. 105oC. Na tej podstawie wyróżnimy:
 - Wody słodkie – pozostawiają mniej niż 0,5 g osadu z 1 litra
 - Akratopegi – od 0,5 do 1,0 g/l
 - Wody mineralne – powyżej 1 g/l.

  
W okolicach Orawskiej Lipnicy udokumentowano osiem źródeł siarczkowych (Rajchel, 2000):
- „Jacek”– Lipnica Wielka
- „Maciej”– Lipnica Wielka
- „Orawa”– Lipnica Wielka
- „Pod Babią”– Lipnica Wielka,
- „Siary”- Lipnica Kiczory,
- „Wawrzyniec”,
- „Na Łące”– Lipnica Mała,
- „Józef” – Zubrzyca Górna.

 

W granicach Babiogórskiego Parku Narodowego, znajdują się tylko trzy z wymienionych źródeł („Pod Babią”, „Wawrzyniec”, „Na Łące”).

 

Wszystkie udokumentowane źródła siarczkowe wyprowadzają wody słodkie i akratopegi, tylko jedno źródło „Siary” wyprowadza wodę mineralną. Mineralizacja tych źródeł waha się od 0,2 – 2,4 g/l, a zawartość siarkowodoru od 3,4 – 14, 0 mg/l.

 

Źródła siarczkowe, to źródła z wodą swoistą, czyli taką, która w 1 dm3 (1l) zawiera od 1 mg siarki oznaczonej jodometrycznie. Źródła te charakteryzują się specyficznym zapachem siarkowodoru H2S oraz białym osadem, który tworzą kolonie bakterii na dnie źródeł i drodze odpływu. Często w przyrodzie mamy do czynienia z osadem barwy purpurowej i fioletowej. Ta zróżnicowana barwa osadu uzależniona jest głównie od ilości siarkowodoru znajdującego się w wodzie.

 
Osady źródeł wód siarczkowych powstają w procesach metabolizmu bakterii czerpiących energię życiową z utleniania H2S do siarki rodzimej, akumulowanej wewnątrz i na zewnątrz komórek (bakterie desulfatyzacyjne – siarkowodorowe), z utleniania zredukowanych form siarki do siarczanów i kwasu siarkowego (bakterie tionowe) lub z redukcji siarczanów (Rajchel i in., 2000). Wzbogacone w substancję mineralną kolonie mikroorganizmów tworzą luźny osad, zwięzły kożuch lub cienki nalot pokrywający dno, ściany niszy źródła i drogę odpływu wody, jak również wszystkie przedmioty, które znajdują się pod lustrem wody.

Wody swoiste są to wody, które charakteryzują się podwyższoną zawartością pewnych składników, tzw. specyficznych (swoistych), o szczególnym oddziaływaniu na organizm człowieka, jak również wody o podwyższonej temperaturze. Składnikami, które oddziaływają leczniczo są np. jony bromkowe (Br-), jodkowe (J-), fluorkowe (F-), żelazowe(Fe2+).
 
Składniki te oddziaływają leczniczo, jeżeli ich ilość przekroczy, tzw. próg farmakodynamiczny, określony dla każdego jonu z osobna.

 

Wody siarczkowe, jako wody swoiste, mają swe zastosowanie profilaktyczne, bowiem dozowane trwale 3 razy dzienne w dawce nieprzekraczającej 200 ml na dzień, działają odczulająco i odtruwająco, powodują zwiększone wydzielanie żółci, jak również pobudzają wydzielanie soków trzustkowych. Ze względu na swe właściwości potocznie nazywa się je często „Głodnymi Wodami”.

Katarzyna Borowy


Literatura:
Rajchel L. (2000). Źródła wód siarczkowych w Karpatach polskich. Geologia, 26 (3): 309–373.
Rajchel J., Marszałek M., Rajchel L. (2000). Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Przeg. Geol., vol. 48, nr 12.
Waksmundzki K. (1971). Typologia naturalnych wypływów wody podziemnej w górskich obszarach fliszowych. Przegląd Geograficzny, t. XLIII, z. 3, Instytut Geografii UJ, Kraków.


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.