Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

FAUNA

 

FAUNA BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

Dotychczas stwierdzono na obszarze Babiej Góry występowanie 3571 bezkręgowców i 188 kręgowców. Elementem charakterystycznym przyrody wysokich gór jest piętrowy układ roślinności. Wiele gatunków zwierząt jest związanych z klimatem i roślinnością danej strefy roślinności. Widoczne jest to zwłaszcza u bezkręgowców. Duże ssaki mają większą odporność na zmienne warunki klimatyczne i zasiedlają większe obszary, które mogą obejmować kilka pięter roślinnych.

 

Występowanie na terenie parku 188 gatunków kręgowców stanowi około 30% kręgowców występujących w Polsce.


SSAKI
Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie 50 gatunków ssaków, co stanowi około 30% fauny kręgowców Polski. Wśród żyjących tutaj ssaków stwierdzono zaledwie jeden gatunek alpejski – darniówke tatrzańską (Microtus tatricus). Strefę wysokogórską zasiedlają te same gatunki ssaków co występujące w strefie łąk, lasów.

Badania zoologiczne na Babiej Górze prowadzono od połowy XIX wieku i głównie dotyczyły owadów, pająków, mięczaków, ryb, płazów i ptaków. Drobnymi ssakami zainteresowano się dopiero w latach 30. ubiegłego stulecia.

 

Na terenie Babiej Góry stwierdzono występowanie 33 gatunków drobnych ssaków.

 

Drobne Ssaki

 

Na terenie Babiej Góry stwierdzono występowanie 33 gatunków drobnych ssaków należących do trzech grup:

 

Owadożerne (Insectivora):

Jeż wschodni (Erinaceus concolor) na Babiej Górze dochodzi tylko do regla dolnego, natomiast kret (Talpa europaea) częsty w strefie pól, spotykany jest również w reglu górnym. Jego obecność stwierdzono w okolicy Markowych Szczawin powyżej 1000 m n.p.m. Tereny Babiej Góry zasiedlają: ryjówka górska (Sorex alpinus), aksamitna (Sorex araneus) i malutka (Sorex minutus). Spotkać je można od regla dolnego po strefę alpejską. Tereny regla dolnego zamieszkuje zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens).

 

Nietoperze (Chiroptera)

Stwierdzono występowanie 8 gatunków nietoperzy, co stanowi 36% fauny nietoperzy Polski. Dwa gatunki mroczek pozłocisty (Eptesicus nissonii) i mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus) uważane są za gatunki rzadkie i zamieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Mroczek pozłocisty zamieszkuje dziuple i szczeliny skalne, natomiast mroczka posrebrzanego można nawet spotkać przy zabudowaniach ludzkich.

 

Gryzonie (Rodentia)

Gryzonie reprezentowane są przez 17 gatunków, co stanowi 61% fauny Polski. Licznie w lasach, zadrzewieniach śródpolnych i w reglu dolnym występuje wiewiórka (Sciurus vulgaris). Do piętra kosodrzewiny dochodzi inny gatunek gryzoni, a mianowicie nornica ruda (Clethrionomys glareolus). Występująca tu darniówka tatrzańska (Microtus tatricus) jest endemitem zachodnio-karpackim. Na Babiej Górze można ją spotkać na wysokości od 1200 do 1700 m n.p.m. w borze świerkowym, zaroślach jarzębin i wśród ziołorośli rosnących przy wykrotach skalnych i kosodrzewinie. Rzadki gatunek żołędnica (Eliomys quercinus) spotykana jest w lasach reglowych i w kosodrzewinie.


PTAKI
Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego stwierdzono obecność 119 gatunków ptaków. Występujące tutaj gatunki ptaków są analogiczne do tych żyjących w środowiskach terenów sąsiednich. Bardzo często w piętrze pogórza można spotkać sikory, trznadle oraz dzwońce. Nad potokami w piętrze pogórza i w reglu dolnym żyje pliszka górska i pluszcz, który w poszukiwaniu pokarmu nurkuje w potokach.

 

Sowy reprezentowane są przez kilka gatunków. Do największych należy puchacz, a spotkać go można w strefie regla dolnego. Włochatka i puszczyk uralski występują w reglu dolnym. Ostoje głuszca i jarząbka można spotkać w reglu dolnym i górnym. Głuszce jest gatunkiem rzadkim i posiada na terenie parku zaledwie kilka ostoi. Tokowiska usytuowane są w okolicy Czarnej Hali, oraz w pobliżu Przełączy Lipnickiej. Liczebność tego gatunku szacuje się na 30-50 ptaków.

 

Dość licznie występuje tu jarząbek 140-160. Wśród dzięciołów na uwagę zasługuje gatunek o borealno-górskim rozsiedleniu – dzięcioł trójpalczasty. Do gatunków zanikających należy cietrzew. Spotkać go można w górnej części masywu w rejonie kosodrzewiny i w reglu górnym.

 

Płochacz halny i siwerniak są gatunkami charakterystycznymi dla strefy kosodrzewiny i hal. Do ptaków bardzo rzadko tu występujących należy zaliczyć bociana czarnego.


PŁAZY

Najpospolitszym przedstawicielem płazów jest traszka karpacka i traszka górska, które najczęściej można spotkać w stawkach położonych w lasach regla dolnego. Pięknie ubarwiona salamandrę można spotkać w zakolach potoków, rozlewiskach źródeł. Płazy bezogoniaste na terenie parku reprezentowane są przez 7 gatunków: kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, żaba trawna, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba wodna. Kumaka górskiego często można spotkać w stawkach: Mokrym i Markowym.

 

Na terenie Babiej Góry występuje sześć gatunków gadów: trzy jaszczurki i trzy węże. Jedyna beznoga jaszczurka tu występująca to padalec zwyczajny, który zamieszkuje strefę pól i lasy regla dolnego. Jaszczurkę żyworodną można nawet spotkać na wysokości nawet 1700 m n.p.m.. zamieszkuje regiel dolny, górny, piętro kosodrzewiny oraz piętro alpejskie. Jaszczurka zwinka jest tutaj gatunkiem rzadkim. Zaskrońca zwyczajnego można spotkać w reglu dolnym, w dolinie potoku Jałowieckiego. Żmija zygzakowata jest jedynym gatunkiem jadowitym tutaj występującym, a spotkać ją można we wszystkich piętrach roślinnych, zwłaszcza na nasłonecznionych polanach i miedzach śródpolnych . Bardzo rzadko spotkać można gniewosza plamistego.


BEZKRĘGOWCE

Na Babiej Górze do chwili obecnej, w trakcie badań inwentaryzacyjnych fauny łącznie opisano 4282 gatunków zwierząt bezkręgowych. Stopień zbadania poszczególnych grup bezkręgowców, pomimo pozornie dużej liczby gatunków nie jest satysfakcjonujący. Fauna bezkręgowców jest wciąż nie poznana do końca, co z kolei otwiera ogromne możliwości dla poznania nowych dla wiedzy gatunków. Wśród nich możliwe jest pojawienie się ciekawych dla nauki form endemicznych, znanych wyłącznie z Łuku Karpackiego, czy też Sudetów.

 

Niewątpliwie najlepiej zbadanymi wśród wysokogórskich zgrupowań bezkręgowców są owady (Insecta). Na Babiej Górze do 2002 roku odnotowano występowanie 3855 gatunków.

Zainteresowaniem cieszą się:

 - chrząszcze (Coleptera - 1555 gatunków),
 - muchówki (Diptera - 781 gatunków,
 - żądłówki (Hymenoptera - Aculeata - 184 gatunków)
 - siatkoskrzydłe i pokrewne (Neuropteroidea - 142 gatunków).

 

Z pozostałych stawonogów w znacznym stopniu opisano kosarze (Opiliones - 21 gatunków), a z niższych bezkręgowców mięczaki (Mollusca - 103 gatunków).

 

Nie możemy również pominąć fauny motyli (lepidopterofauny), bowiem Babia Góra może się poszczycić występowaniem niezmiernie rzadkich ogatunków:

 - Kessleria zimmermani,
 - Callisto coffeella,
 - Venusia cambricai,
 - Syngrapha intrrogationis.

 

Spektakularnym w swym ubarwieniu jest mieniak tęczowiec (Apatura iris). Ciemnobrązowa barwa podstawowa tego motyla zmienia się pod określonym kątem oświetlenia we wspaniały, mieniący się błękit.

 

Do motyli zaliczamy również dobrze nam znane mole (Tineidae). Niechętnie widziane bywają w mieszkaniach, bowiem z nieomylną pewnością odnajdują one tkaniny wełniane, futra, pióra, wyrządzając znaczne szkody. Jednak w lesie, w swym naturalnym środowisku są nieodłącznym elementem świata przyrodniczego.

 

Zaglądając za dnia pod kamienie, odstające kawałki kory lub spróchniałe drzewa, stojące bądź powalone przez wiatr (złomy i wywroty), spotkać możemy długonożne opady. To chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Większość z nich prowadzi drapieżny tryb życia. Z wielką zaciekłością, pod przykryciem nocy lub wczesnym rankiem, kiedy słońce zagląda nam do okien, polują na inne owady, ślimaki i robaki. Na Babiej Górze występuje 169 gatunków biegaczowatych, jeden z najciekawszych osobników to biegacz Fabrycjusza (Carabus fabricii), zamieszkujący wyłącznie piętro alpejskie.

 

Spacerując po wysokogórskich murawach, oczywiście w miejscach przeznaczonych dla ruchu turystycznego, spotkać możemy większe gatunki muchówek (Diptera). To tutaj stosunkowo często występują osobniki muchówek z gatunku ślepaków:

 - Hybomitra auripila
 - H. micans.

 

W ciepłe, bezwietrzne dni, jako wyśmienici lotnicy wybierają się w poszukiwaniu pokarmu w podszczytowe partie Diablaka. Nie są wyłącznie miłośnikami kwiatów. W celu znalezienia żywiciela bywają nawet nie ugięte w swej dokuczliwości dla ludzi i zwierząt. Kłują i ssą krew tylko samice, podczas gdy samce odżywiają się sokami roślinnymi.

 

Na łąkach w najbardziej upalne dni, na kwiatkach o dostępnym nektarze pojawiają się błyszczące wspaniałymi metalicznymi barwami żądłówki (Hymenoptera - Aculeata). Mieniące się to błękitnym, to złocistym, to wreszcie zielonym kolorem w blasku wyglądają jak latający klejnocik. Można tu często spotkać Chrysis ignata, poszczególne jej części ciała mienią się rozmaitymi kolorami.

 

Łąki kośne odwiedzane są przez rzesze owadów. W okresie od maja do sierpnia, malowniczo ubarwione polany, łąki i pastwiska osnute są odgłosami brzęczenia. Ze wszystkich społeczeństw owadzich licznie gromadzą się doskonale przystosowane do korzystania z kwiatów - pszczołowate (Apoidae). Oblatują kwitnące osty, ostrożenie i chabry, a także kwitnące koniczyny i borówki, zbierając pyłek i spijając nektar. Co ciekawe kwiaty poznają z daleka po barwie, z bliska orientują się węchem i wyglądem kwiatów. Z wielu gatunków pszczelich, mówi się że pszczoły miodne i trzmiele zbierają masy pyłków kwiatowych w “nogawki”. To swego rodzaju koszyczki na tylnich odnóżach (tylne golenie), silnie rozszerzone, na zewnątrz błyszczące, w których transportują pokarm do swych gniazd.

 

Nad zbiornikami wodnymi, stawkami, w dolinach potoków możemy spotkać wiele gatunków mięczaków (Mollusca) i muchówek (Diptera). W tym miejscu warto przytoczyć, że właśnie w zbiorowiskach nadpotokowych na terenie BgPN zostały opisane trzy nowe dla nauki gatunki muchówek z rodziny Brachypogon:

 - Brachypogon babiogorensis,
 - Brachypogon carpathicus,
 - Btrachypogon zawoicus.


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.