Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

REZERWAT BIOSFERY

Strefowość Rezerwatu Biosfery | Mapa Rezerwatu |

 

STREFOWOŚĆ REZERWATU BIOSFERY

 

W Rezerwacie wprowadzono strefowanie dostosowane do realizacji jego funkcji:

 

1. Strefa centralna (core area) obejmuje tereny poddane ochronie ścisłej w Babiogórskim Parku Narodowym o powierzchni 1062 ha (9% obszaru całego Rezerwatu). Posiada największą wartość przyrodniczą ze względu na jej naturalność, bogactwo gatunków roślin i zwierząt występujących na tym obszarze. Tereny te od dziesięcioleci podlegały prawnej ochronie, które zapewniły ciągłość zachodzących procesów przyrodniczych bez ingerencji człowieka.

 

2. Strefa buforowa (buffer zone) otacza strefę centralną. Obejmuje swoim zasięgiem tereny BgPN o powierzchni 2330 ha (20 % rezerwatu).

  

3. Strefa przejściowa (transition area), obejmuje otulinę parku narodowego o powierzchni 8 437 ha (71 % obszaru RB). Ze względu na sposób użytkowania ziemi oraz stosunki własnościowe wyróżniono dwa obszary:

a) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa i zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe"

b) tereny zabudowane, użytki rolne i lasy stanowiące w większości własność prywatną i wspólnot leśnych.

  

Strefowanie Rezerwatu Biosfery wynika z różnych relacji pomiędzy człowiekiem, a przyrodą oraz ze stopnia nasilenia jego ingerencji w środowisko przyrodnicze. Efektem tego są odmienne działania i sposoby użytkowania zasobów przyrody.


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.