Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

      

     

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja 1403, 34-223 Zawoja,
tel.: +48 (033) 877 51 10 lub 877 67 02, fax.: +48 (033) 877 55 54

www: www.bgpn.pl email: park@bgpn.pl 


Przyroda  O Parku | Położenie | Klimat | Geologia | Rzeźba | Gleby | Hydrologia | Fauna | Flora | Ochrona | Rezerwat Biosfery |
Kultura   
Edukacja  Oferta Edukacyjna | Wystawa | Ogród |
Turystyka  Regulamin | Bilety Wstępu | Szlaki | Ścieżki Edukacyjne | Mapa |
Badania naukowe Historia Badań | Badania Naukowe | Zasady Prowadzenia Badań |

OCHRONA

Ekosystemy Leśne | Ochrona Gatunkowa | Przyroda Nieożywiona | Ekosystemy Nieleśne | Plan Ochrony |

 

OCHRONA EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH

 

Ekosystemami nieleśnymi nazywamy powierzchnie nie pokryte lasem. W Babiogórskim Parku Narodowym składa się na nie wiele zbiorowisk roślinnych jak np. ziołorośla, zbiorowiska z borówkami, porosty naskalne. Większość tych zbiorowisk zlokalizowana jest w piętrze kosodrzewiny oraz piętrze alpejskim czyli tam gdzie warunki klimatyczne uniemożliwiają lub mocno ograniczają wzrost gatunków drzewiastych. Wyżej wymienione pietra roślinne są objęte na Babiej Górze ochroną ścisłą w związku z czym nie prowadzi się w tych zbiorowiskach zabiegów ochronny czynnej.

 

Łącznie ekosystemy nieleśne w Parku zajmują niespełna 150 hektarów z czego tylko niewiele ponad 20 hektarów objętych jest ochroną czynną. Ekosystemy objęte ochroną czynną to zbiorowiska pastwiskowo-łąkowe, które powstały w wyniku działalności człowieka w związku z czym nie są w stanie trwać w niezmienionej formie bez zabiegów utrzymujących te układy.

 

Aby podtrzymać walory przyrodnicze takich miejsc, Park prowadzi następujące zabiegi które mają odzwierciedlać dawne, ekstensywne użytkowanie rolnicze tych miejsc. I tak na dawnych łąkach i pastwiskach prowadzi się umiarkowany wypas zwierząt gospodarskich z których najbardziej pożądany jest wypas owiec, niestety udaje się go realizować tylko na polanach na południowym skłonie Babiej Góry, natomiast na stronie północnej wypasane są pojedyncze sztuki bydła. Co pewien czas tzn. raz w roku lub co dwa a nawet trzy lata łąki są również koszone, a powstałe siano jest zbierane. Jeżeli to nie wystarcza na niektórych łąkach stosuje się również odkrzaczanie polegające na wycinaniu bądź wyrywaniu młodych drzewek bądź krzewów.

 

Wymienione zabiegi mają na celu powstrzymanie sukcesji wtórnej lasu, a przez to ochronę niezwykle bogatych i różnorodnych gatunkowo miejsc w Babiogórskim Park Narodowym stanowiących równocześnie niepowtarzalne miejsca widokowe.


źródło: Babiogórski Park Narodowy, dodano: 18.01.2006r.

     

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.