Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy "Gór Stołowych"

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

tel./fax.: +48 (074) 866 14 36

www: www.pngs.pulsar.net.pl email: pngs@interia.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia i Morfologia | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Ścieżki | Oferta | Muzeum Żaby | Ochrona Płazów |
 Turystyka  Góry Stołowe | Informacje | Szlaki | Narty | Wspinaczka | Mapy |

 Badania naukowe

Pracownia Naukowa | Szczeliniec |


OCHRONA PŁAZÓW

 

OCHRONA PŁAZÓW

Cenną inicjatywą pracowników działu edukacyjnego jest opracowanie i konsekwentna realizacja programu ochrony płazów na terenie Parku. W ramach tej działalności przy zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej corocznie w okresie migracji wiosennej przenoszone były ropuchy i żaby przez ruchliwą szosę w pobliżu granicy Parku. W roku 2002 we współpracy ze starostwem kłodzkim oraz NFOSiGW, EkoFunduszem, WFOŚIGW oraz DANCEE wybudowane zostały przejścia dla płazów pod jezdnią w miejscowości Jeleniów. Zrealizowany został także projekt renowacji dwu niewielkich zbiorników wodnych w celu stworzenia dodatkowych miejsc rozrodu płazów.


PROJEKT CZYNNEJ OCHRONY PŁAZÓW

 

Drastyczny spadek liczebności populacji płazów w ostatnich latach na całym świecie, spowodował, że w wielu krajach, także w Polsce, objęto je całkowitą ochroną prawną. Ten spadek liczebności populacji płazów jest wynikiem szeroko rozumianej antropopresji. Zanieczyszczanie i likwidacja małych śródpolnych oczek, melioracja terenów użytkowanych gospodarczo czy stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, to tylko niektóre przykłady negatywnego oddziaływania człowieka na stan herpetofauny naszego kraju. Odrębnym zagadnieniem jest wpływ ruchu samochodowego na śmiertelność płazów. Problem krzyżowania się tras migracyjnych płazów z przebiegiem szlaków komunikacyjnych jest również ogromnym zagrożeniem dla egzystencji wielu populacji i gatunków płazów. Park Narodowy Gór Stołowych od 1998 roku prowadzi akcję czynnej ochrony płazów.Efektem tego wieloletniego programu jest wybudowanie pierwszych w Polsce "tuneli dla żab" pod istniejącą drogą oraz odbudowanie trzech miejsc rozrodczych w miejscowościach: Karłów, Jeleniów i Kudowa Zdrój. Jednocześnie projekt obejmuje szereg działań edukacyjnych aktywizującą młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Kudowie Zdroju. Projekt pn. "Czynna ochrona płazów w Górach Stołowych" został sfinansowany ze środków DANCEE (Danish Co-operation for Environment in Eastern Europe), Amphi Consult, Fundacji EkoFundusz, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt ten uzyskał także ogromne wsparcie samorządów lokalnych.


źródło: Park Narodowy Gór Stołowych, dodano: 08.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.