Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy "Gór Stołowych"

ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

tel./fax.: +48 (074) 866 14 36

www: www.pngs.pulsar.net.pl email: pngs@interia.pl 


 Przyroda  O Parku | Geologia i Morfologia | Flora | Fauna
 Kultura   
 Edukacja  Ścieżki | Oferta | Muzeum Żaby | Ochrona Płazów |
 Turystyka  Góry Stołowe | Informacje | Szlaki | Narty | Wspinaczka | Mapy |

 Badania naukowe

Pracownia Naukowa | Szczeliniec |


SZCZELINIEC

 

PERIODYK "SZCZELINIEC" PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

   

   

   

 

Park Narodowy Gór Stołowych wydaje własny periodyk pt. "Szczeliniec". Pismo jest rocznikiem drukującym artykuły naukowe i przeglądowe dotyczące głównie obszarów kredowych Europy Środkowej - ich geologii, geomorfologii, badań geodezyjnych, flory i fauny oraz szeroko rozumianej działalności kulturowej. Sygnalny numer czasopisma ukazał się w 1996r. i zawiera materiały z sympozjum naukowego "Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych". 

 

Materiały do druku można nadsyłać na adres Parku w formie:

 - artykułów przeglądowych i monografii
 - oryginalnych rozpraw naukowych
 - notatek naukowych
 - opracowań wspomnieniowych
 - materiałów ze zjazdów naukowych i konferencji o tematyce związanej z obszarami kredowymi Europy Środkowej

 

   

Artykuły są recenzowane. 

Czasopismo jest zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN-1427-6712. Dostępne jest w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego i bibliotekach przyrodniczych uczelni Wrocławia oraz w Bibliotece Miejskiej w Kłodzku i Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 
Prace do druku należy nadsyłać w formie maszynopisu z załączoną dyskietką z zapisem komputerowym w programie MS WORD. Objętość prac nie powinna przekraczać 25 stron tekstu z odstępem 1.5, przy wielkości czcionki 12. Rysunki i wykresy przysyłać można w postaci plików komputerowych (np. w programie MS EXCEL), w formie plików graficznych (np. TIFF, BMP) lub wykonane tuszem na kalce technicznej. Wielkość map i podkładów kartograficznych nie powinna przekraczać formatu A-3. Zdjęcia - czarno-białe i kolorowe nadsyłać należy w postaci dobrej jakości błyszczących odbitek lub diapozytywów. Preferuje się diapozytywy w formatach 6x6 cm lub większych. W nagłówkowej części pracy wymienić należy: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy w języku polskim i angielskim, skrócony tytuł pracy (żywa pagina), adres instytucji (ewentualnie także adres internetowy).
Streszczenie artykułu konieczne jest również w języku angielskim. Cytując literaturę w tekście należy podać w nawiasie nazwisko autora i rok wydania pracy.

 
Na końcu pracy, pod tytułem "literatura", należy umieścić ułożony alfabetycznie (wg nazwisk autorów) spis pozycji cytowanego piśmiennictwa. W ich opisie bibliograficznym należy uwzględnić w kolejności: nazwisko autora lub autorów z inicjałami imion, rok wydania, po kropce tytuł artykułu, książki lub opracowania, po kropce tytuł czasopisma lub serii wydawniczej. W przypadku książek po tytule należy podać wydawcę i miejsce wydania, a dla czasopism i serii wydawniczych numer rocznika, tomu lub woluminu i po dwukropku numerację stron cytowanych artykułów.

 

Materiały prosimy nadsyłać na adres:

Park Narodowy Gór Stołowych,
ul. Słoneczna 31
57 - 350 Kudowa Zdrój
z dopiskiem na kopercie "Szczeliniec".
tel.: 074/ 866 14 36
fax.: 074/ 866 20 97


źródło: Park Narodowy Gór Stołowych, dodano: 09.12.2005r.

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.