Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

       

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a; 22-234 Urszulin,

tel. +48 (082) 571 30 71, 571 30 72, fax.: +48 (082) 571 30 03;

www: www.poleskipn.pl email: biuro@poleskipn.pl 


KONKURSY

  

  

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

O POLESKIM PARKU NARODOWYM

2006

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Cele konkursu:

- poznawanie przyrody i dziedzictwa kulturowego Poleskiego Parku Narodowego

- szerzenie wiedzy ekologicznej o regionie

- kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej

- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych PPN

 

Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych

· udział w konkursie jest dobrowolny

· o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii

· o udziale w konkursie nauczyciele informują organizatora do dnia 13.02.2006 / PG Nr 1 we Włodawie tel./fax. 0-82 5721-068 lub e-mail: beatawys@o2.pl /

 

Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:

· flora i fauna

· środowisko geograficzne

· ochrona przyrody

· dziedzictwo kulturowe

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej i regionalnej

 

Forma konkursu:

· konkurs składa się z 3 etapów:

· I - odbywa się w macierzystych szkołach do dnia 28..02.2006; pytania przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach (każda szkoła typuje tylko 5 uczniów , którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i protokoły konkursów przesyła do 05.03.2004 na adres:

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie

ul. Szkolna 7

22 –200 Włodawa koniecznie z dopiskiem KONKURS o PPN

 

· II - forma pisemna / test składa się z zadań zamkniętych i otwartych /, zadania układa autor projektu we współpracy z pracownikami naukowymi PPN

· III - część teoretyczna / test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych /.

(uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów)

część praktyczna: tylko uczniowie gimnazjum, którzy uzyskali 90 % prawidłowych odpowiedzi,

odpowiadają na 3 pytania z ww. tematyki.

 

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Uczniowie szkół podstawowych otrzymują tytuł laureata po części teoretycznej, gdy uzyskali 80 % prawidłowych odpowiedzi.

 

Etap

Termin

Godzina

Miejsce

I

Do 28.02.2006

Wg. możliwości

Macierzysta szkoła

II

03.04.2006

poniedziałek

10.00

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Włodawie

Informacja o miejscu konkursu podana zostanie po dostarczeniu protokołów pokonkursowych etapu I.

 

III

 

05.05.2006

piątek

10.00

Siedziba PPN w Urszulinie

  

Skład komisji etapu powiatowego i okręgowego: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych uczniów biorących udział w konkursie.

 

Komisja dopuszcza obniżenie kryteriów oceny oraz punktacji.

 

Laureaci etapu III otrzymują zaświadczenia i nagrody ufundowane przez Poleski Park Narodowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Nauczyciele otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu i pracę w komisji konkursowej.

 

Literatura :

- Przewodnik turystyczny. Chełmskie. Lublin 1998. Wyd. PROMOTOR.

- W krainie jezior, moczarów i bagien”, Lublin 1992, TWWP

- Poleski Park Narodowy. Przewodnik. Historia-Przyroda-Turystyka. Lublin 1998

- Ekologia. Podręcznik do gimnazjum. Wyd. LektorKlett. Poznań 1999

- Ekologia. Podręcznik do gimnazjum. Wyd. Prószyński i S-ka. 1999.

- Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. PPN . Urszulin 1996

- Między Bugiem a Wisłą. Skarby przyrody i kultury. Lublin 2000

- Poleski Park Narodowy , Multico, 2002, przewodnik

- Wydawnictwa ciągłe: „Parki Narodowe”, Przyroda Polska”, „Aura”

 

Wydawnictwa PPN:

KSIĄŻKA O PPN (album), Przewodniki po ścieżkach przyrodniczych i szlakach PPN: "DĄB DOMINIK", "PEREHOD", "NAŁĘCZ", "Mietiułka”, SPŁAWY", Przewodnik „MUZEUM PPN”, Przewodnik POLESKI PARK NARODOWY; foldery: „Edukacja”, „Cietrzew”, „Żółw błotny”, „Edukacja i zwiedzanie”, ZESZYT do ćwiczeń edukacyjnych; Pakiet edukacyjny z filmem o PPN, MONOGRAFIA PRZYRODNICZA PPN; FILM Poleski Park Narodowy; film na kasecie lub płycie CD zrealizowany w latach 2001-2002 przez zespół Studio Beta, MAPA PPN; Monografia Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”.

 

Patronat:

Dyrektor PPN

dr inż. Dariusz Piasecki

 

Osoba prowadząca i autor projektu:

mgr Beata Wysokińska

e-mail : beatawys@interia.pl 

 

Koordynator ze strony Poleskiego Parku Narodowego:

dr Arkadiusz Iwaniuk

e-mail: poleskipn@poleski.pl 


dat.: 01.02.2006 | źródło: Poleski PN |


  

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

     

All original material and HTML coding © Parki.pl All rights reserved.