Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


.: AKTUALNOŚCI

   

  

 

ŚWIĘTO KROWY - 28.06.2007

 

DLACZEGO OBCHODZIMY "ŚWIĘTO KROWY"?
 

Teren Parku Narodowego „Ujście Warty”, gdzie dziś możemy tak licznie obserwować ptaki, jeszcze 250 lat temu porastały rozległe łęgi. W trakcie panowania Fryderyka Wielkiego lasy wykarczowano, zmeliorowano dolinę dolnej Warty, a wyrwane bagnom ziemie oddano pod osadnictwo i do użytku rolniczego. Prowadzono tu głównie wypas bydła, koni, gęsi oraz koszono trawę. W wyniku tego wieloletniego, rolniczego użytkowania powstały unikalne, otwarte siedliska lęgowe ptaków wodnych i błotnych.
Dziś, jednym z poważniejszych zadań jakie stoją przed Parkiem jest powstrzymanie niekorzystnych zmian siedliskowych. Polegają one przede wszystkim na zarastaniu łąk i pastwisk na drodze sukcesji wtórnej, a wynikają głównie z zaniechania ich użytkowania. Następstwem tego jest kurczenie się otwartych siedlisk, będących miejscem gnieżdżenia i żerowania wielu zagrożonych i ginących gatunków ptaków. Aby temu zapobiec, na terenie obecnego Parku od wielu lat stosuje się koszenie łąk oraz wypas bydła i koni.
I dlatego właśnie, krowy doczekały się w Parku Narodowym „Ujście Warty” swojego święta – „Święta Krowy”. Poświęcając tym zwierzętom całą imprezę pragniemy zwrócić uwagę na rolę bydła domowego, jako istotnego elementu w ochronie aktywnej ptaków siedlisk łąkowych, znaczenie ekstensywnego wypasu w funkcjonowaniu Parku, jak również podkreślić znaczenie udziału hodowców bydła w ochronie jego przyrody. Chcemy ukazać rolę bydła domowego w przyrodzie – tworzenie ekosystemów półnaturalnych z wykorzystaniem zwierząt gospodarczych - elementu kulturowego w krajobrazie Polski.
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
 

Park Narodowy „Ujście Warty” po raz kolejny ogłasza konkurs fotograficzny, którego głównymi bohaterkami mają się stać krowy. Tegoroczny temat konkursu brzmi: „Krowa jaka jest… - czyli bydło domowe w ochronie przyrody i w kulturze człowieka.”
Dlaczego namawiamy do fotografowania właśnie krów? Powodów jest kilka. Te sympatyczne, łaciate zwierzęta są niezastąpionymi sprzymierzeńcami zarówno ludzi, którym nie jest obojętny los nadwarciańskiej przyrody, jak i ptaków wodnych i błotnych, z których słynie Park Narodowy „Ujście Warty”. Pracowicie wygryzając trawę krowy przyczyniają się do utrzymania rozległych obszarów łąkowo – pastwiskowych, które są nieodzowne dla występowania wielu gatunków ptaków. Ponadto, krowa była i jest stałym elementem w krajobrazie polskiej wsi. Staje się niekiedy natchnieniem dla artystów, którzy umieszczają jej wizerunek na obrazach, w filmach czy dziełach literackich.

 
Może warto więc czasami uważniej spojrzeć na poczciwa krasulę? Dostrzec jej zwinny ogon, piękne, przyozdobione firankami długich rzęs oczy, czy przybierające różne kształty i kolory krowie łaty? Może warto spojrzeć na to przez wizjer aparatu fotograficznego, pstryknąć migawką i przesłać na adres PN „UW” konkursowe zdjęcie?
Tegoroczny temat pozwala na ujrzenie krowy z różnych perspektyw. Wszak każdy może ją widzieć nieco inaczej. Jeden jako nieodłączną towarzyszkę człowieka, drugi jako krowę – matkę. Zauroczyć może nas fragment krowiego pyska, lub całe stado krów przy wodopoju. Tematów jest wiele.

 
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w formie odbitek o wymiarach 20 cm x 30 cm. Zdjęcia powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko twórcy, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Prace prosimy dostarczać osobiście lub przesyłać na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, do dnia 10.08.2007r. (decyduje data wpłynięcia prac). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny będzie m.in. siedzibie Parku oraz na stronie internetowej www.pnujsciewarty.gov.pl
Lista zwycięzców ogłoszona zostanie podczas „Święta Krowy”, które obchodzić będziemy 26 sierpnia, w Chyrzynie. Zwycięskie prace będzie można także obejrzeć na stronie internetowej Parku. Wszystkich miłośników fotografii, a także łaciatych piękności już teraz serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pokonkursowej wystawy fotograficznej.
 


dat.: 06.08.2007 | źródło: PN Ujście Warty |

                 

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.