Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel.: +48 (095) 752 40 27, 752 40 16, fax.: +48 (095) 752 41 53 

www: www.pnujsciewarty.gov.pl  email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 


.: AKTUALNOŚCI

   

  

 

ŚWIĘTO KROWY

  

Już po raz kolejny Park Narodowy "Ujście Warty" organizować będzie w tym roku "Święto Krowy". Jest to święto wszystkich miłośników krów ale przede wszystkim miłośników ptaków wodnych i błotnych, które dzięki ochronie aktywnej realizowanej m.in. przy pomocy wypasu, znajdują na terenie naszego parku dogodne siedliska do bytowania.

 

DLACZEGO OBCHODZIMY "ŚWIĘTO KROWY"?
 
Teren Parku Narodowego „Ujście Warty”, gdzie dziś możemy tak licznie obserwować ptaki, jeszcze 250 lat temu porastały rozległe łęgi. W trakcie panowania Fryderyka Wielkiego lasy wykarczowano, zmeliorowano dolinę dolnej Warty, a wyrwane bagnom ziemie oddano pod osadnictwo i do użytku rolniczego. Prowadzono tu głównie wypas bydła, koni, gęsi oraz koszono trawę. W wyniku tego wieloletniego, rolniczego użytkowania powstały unikalne, otwarte siedliska lęgowe ptaków wodnych i błotnych.
Dziś, jednym z poważniejszych zadań jakie stoją przed Parkiem jest powstrzymanie niekorzystnych zmian siedliskowych. Polegają one przede wszystkim na zarastaniu łąk i pastwisk na drodze sukcesji wtórnej, a wynikają głównie z zaniechania ich użytkowania. Następstwem tego jest kurczenie się otwartych siedlisk, będących miejscem gnieżdżenia i żerowania wielu zagrożonych i ginących gatunków ptaków. Aby temu zapobiec, na terenie obecnego Parku od wielu lat stosuje się koszenie łąk oraz wypas bydła i koni.
I dlatego właśnie, krowy doczekały się w Parku Narodowym „Ujście Warty” swojego święta – „Święta Krowy”. Poświęcając tym zwierzętom całą imprezę pragniemy zwrócić uwagę na rolę bydła domowego, jako istotnego elementu w ochronie aktywnej ptaków siedlisk łąkowych, znaczenie ekstensywnego wypasu w funkcjonowaniu Parku, jak również podkreślić znaczenie udziału hodowców bydła w ochronie jego przyrody. Chcemy ukazać rolę bydła domowego w przyrodzie – tworzenie ekosystemów półnaturalnych z wykorzystaniem zwierząt gospodarczych - elementu kulturowego w krajobrazie Polski.
  

KROWA W OGÓLE I W SZCZEGÓLE

 

Niebawem znowu będziemy uroczyście, czasami poważnie, a innym razem z lekkim przymrużeniem oka, obchodzić "Święto Krowy". Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego.

 
Tegorocznym tematem konkursu - "Krowa w Ogóle i w Szczególe", pragniemy zachęcić wszystkich do przyjrzenia się krowie z bliska. Dopiero wówczas można dostrzec niuanse, o których zazwyczaj nie pamiętamy, lub po prostu ich nie zauważamy: piękno krowich oczu, nostalgiczne spojrzenie spod firanki długich rzęs, fikuśne kolorowe plamy na skórze, które jednym razem przypominają zwierzęta, a czasem zdają się być jak kontynenty. Wesoły pysk, zgrabne uszy, czy będący wciąż w ruchu, zakończony piękną kitką, ogon. No i ta kolorystyka! black & white lub cała gama brązów i rudości! Krowie oko, czy ogon umieszczone na fotografii mogą stanowić ciekawą formę plastyczną.

 
Lecz niech nie martwią się ci, którzy do szczegółów nie mają głowy. Wszak krowa piękną jest nie tylko w Szczególe, ale (a może przede wszystkim) w Ogóle. Zwłaszcza, jeśli uzbrojeni w cierpliwość - i oczywiście w aparat, zatrzymamy ją na fotograficznej kliszy w jakiejś ciekawej sytuacji - np. podczas dojenia.

 
Co jeszcze? Fotografie mogą przedstawiać jedną lub wiele krów. Zdjęcie może obejmować zarówno samą krowę jak i krowę wraz z towarzyszącym jej człowiekiem, lub z otoczeniem.
Podpisane na odwrocie odbitki formatu 20cm x 30 cm prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście do dnia 16.08.06r., na adres: Park Narodowy "Ujście Warty", Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, z dopiskiem: konkurs fotograficzny. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

 
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Parku: www.pnujsciewarty.gov.pl 
Najlepsze zdjęcia zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej, której otwarcie odbędzie się podczas Święta Krowy w siedzibie Parku, w Chyrzynie dnia 27 sierpnia br. Na tych, którzy w najciekawszy sposób przedstawią bohaterkę konkursu, czekają oczywiście nagrody!
 

Magda Mądrawska
PN "Ujście Warty"


dat.: 12.07.2006 | źródło: PN Ujście Warty |

                 

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.