Babiogórski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park NarodowyBory Tucholskie Park NarodowyDrawieński Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyPark Narodowy Gór StołowychKampinowski Park Narodowy

Karkonowski Park NarodowyMagurski Park NarodowyNarwiański Park Narodowy

Ojcowski Park NarodowyPieniński Park NarodowyPoleski Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyŚwiętokrzyski Park Narodowy

Tatrzański Park NarodowyPark Narodowy Ujście WartyWielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park NarodowyWoliński Park Narodowy

  

     

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. +48 (085) 682 97 00, tel./fax. +48 (85) 681 23 06, +48 (085) 681 23 60,

http://www.bpn.com.pl bpn@bpn.com.pl 


.: TO JUŻ 85 LAT!!!

    

 

TO JUŻ 85 LAT!!!

 

Białowieski Park Narodowy wywodzi swe początki od dnia utworzenia leśnictwa "Rezerwat" w Puszczy Białowieskiej, w widłach rzeki Narewka i Hwoźna, decyzją zespołu wybitnych naukowców i działaczy z dnia 29 grudnia 1921r. Na posiedzeniu komisji rządowej w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych postanowiono ten najlepiej zachowany fragment pierwotnej Puszczy objąć najwyższą podówczas formą ochrony przyrody. Stał się on z czasem zalążkiem Białowieskiego Parku Narodowego, do dzisiaj stanowi jego najcenniejszy obszar, objęty ochroną ścisłą. W 2006 r., zatem obchodzić będziemy 85 rocznicę tamtych wydarzeń. Nasze aspiracje do roli najstarszego parku narodowego w Polsce poparte są również uznaniem tej roli i rangi na całym świecie. Przy tym nie chcielibyśmy odbierać splendorów innym parkom narodowym w kraju cieszącym się nie mniej cennym dziedzictwem i długowiecznością.

 

Dlaczego Białowieski Park Narodowy, to wyjątkowy obiekt przyrodniczy w kraju i na świecie? Co tak naprawdę napawa dumą każdego Polaka, który słyszy za granicą słowa zachwytu nad wyjątkowością Puszczy Białowieskiej? Czy tak naprawdę uświadamiamy sobie na co dzień, że narodziny Parku należy kojarzyć z narodzinami II Rzeczpospolitej? Czy atut Parku Narodowego o tej randze i znaczeniu międzynarodowym jest dostatecznie wykorzystany dla promocji regionu i kraju?

 

Puszcza Białowieska, z Parkiem Narodowym w swym sercu, to rzeczywiście las wyjątkowy, o zbadanych i uznanych walorach przez wszystkie autorytety kolejnych pokoleń Europejczyków. Jej położenie, z dala od dynamicznie rozwijającej się zachodniej części Europy, uwolniło ją od najwyższej daniny, jaka była udziałem podobnych kompleksów leśnych w przeszłości. Jesteśmy zatem w posiadaniu reliktu, świadka historii przyrodniczej świetności kontynentu. To dostateczny powód do dumy każdego Polaka. Obiekty takie, jak Białowieski Park Narodowy należy chronić nie tylko dla zapewnienia różnorodności biologicznej. Bez utraty tego waloru może też być wykorzystany z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju regionu, w którym leży.

 

Puszcza Białowieska to prastary, najlepiej zachowany kompleks leśny na niżu europejskim. Jej bogactwo przyrodnicze i naturalny charakter to efekt wielowiekowej ochrony, jaką otaczali ją władcy wschodniej części Europy: książęta Litwy, królowie Polski i carowie Rosji. Różnorodność biologiczna Puszczy to niespotykane gdzie indziej bogactwo gatunków grzybów, roślin i zwierząt, często reliktowych. Wysoki stopień naturalności puszczańskich ekosystemów oraz ciągłość procesów przyrodniczych czynią z Puszczy Białowieskiej swoiste laboratorium przyrodnicze, ważny punkt odniesienia dla zmienionych gospodarką ludzką lasów całej Europy.

 

Największą wartością Puszczy są cechy reliktowe, pozostałości pierwotnej puszczy, nie występujące już w innych lasach. Zachowały się one dzięki wielowiekowej, konsekwentnej ochronie tego obszaru.  

 

Najważniejsze pierwotne cechy Puszczy Białowieskiej to:

- nieprzerwana od wielu tysięcy lat ciągłość procesów przyrodniczych oraz spontaniczny przebieg procesów naturalnych na zwartym i dużym obszarze bez ingerencji człowieka;

- stała obecność zamierających drzew i martwego drewna oraz obfitość drzew dziuplastych, specyficznego środowiska życia wielu leśnych gatunków;

- największa w Europie wolna populacja żubra nizinnego;

- największe w Europie bogactwo leśnych gatunków ptaków, niezwykle bogata fauna owadów, z których większość to typowe gatunki leśne;

- wielkie bogactwo gatunkowe grzybów;

- pełny zespół dużych drapieżników z wilkiem i rysiem na czele.

 

Charakterystyczną cechą drzewostanów Parku jest złożona wielowarstwowa, wielogatunkowa i różnowiekowa struktura. Drzewostany chronione w Obszarze Ochrony Ścisłej zachowały do dziś cechy dawnych pierwotnych puszcz niżowych, w których nie człowiek a przyroda decydowała o składzie gatunkowym i budowie drzewostanów. W wielu miejscach Puszczy Białowieskiej, zwłaszcza widoczna na terenie Parku - wciąż jeszcze zachowała się naturalna mozaika zbiorowisk roślinnych.

 

O wartości i unikatowości Puszczy stanowi nie tylko liczba, ale i charakter występujących w niej gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Mało jest tu gatunków związanych ze środowiskami przekształconymi przez człowieka, a bardzo dużo gatunków charakterystycznych dla lasów naturalnych. Charakterystyczne jest również to, że gatunki bardzo często występują w małych zagęszczeniach osobników, przy jednoczesnej bardzo wysokiej różnorodności na danym terenie. Takich wyróżników Puszczy i Białowieskiego Parku Narodowego jest oczywiście więcej.

 

Uzasadnionym pragnieniem wielu ludzi jest tęsknota za miejscami, gdzie nie dostrzega się śladów działalności człowieka, a które cechuje swoista magia i niepowtarzalne bogactwo przyrodnicze. To przyciąga do Białowieży coraz więcej osób, które znajdują tu swoisty azyl przed pędem codzienności. Puszczańska stolica Polski to miejsce magiczne i tajemnicze, to tutaj święci się ochrona polskiej przyrody, bije tętno pierwotnej Puszczy!

 

W 2006 roku przypada 85 rocznica początków Białowieskiego Parku Narodowego. Najstarszego z polskich parków narodowych. Starszeństwo jest powodem do chwały i dumy, ale też i zobowiązuje do nieustających starań na rzecz zachowania bezcennych walorów przyrodniczych i kulturowych. Bogaty kalendarz wydarzeń rocznicowych przygotowanych na tą okazję w 2006 r. (naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych) to oferta Parku skierowana do szerokiego odbiorcy. Dla każdego coś miłego, coś wartościowego. Przeprowadzone zostaną imprezy cykliczne, które na stałe weszły do naszego kalendarza. Przygotowujemy też nowe przedsięwzięcia, w tym międzynarodowe. Do ich organizacji, jak zawsze zapraszamy swych sprawdzonych partnerów, w tym: samorządy puszczańskie, leśników z Lasów Państwowych, białowieskie placówki naukowe, sponsorów i darczyńców, zaprzyjaźnionych naukowców z całej Polski, organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów oraz społeczność lokalną. Pragniemy szeregiem przedsięwzięć rocznicowych podkreślić nie tylko zasługi Parku w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Chcemy też wykorzystać tę okazję do rozwijania dialogu z naszymi partnerami. Dialogu zmierzającego do zapewnienia skutecznej ochrony Puszczy i wykorzystania jej walorów dla zrównoważonego rozwoju regionu.

 

Doświadczenie wskazuje, że przy tym Park nie będzie w swych działaniach osamotniony, gdyż od lat otrzymuje pomoc ze strony sprawdzonych partnerów i przyjaciół. Korzystając jednak ze szczególnej okazji, tak doniosłej rocznicy, zwracam się dodatkowo z apelem o wsparcie naszych planów na 2006 r. Jestem pewny, że szereg naszych projektów będziecie mogli Państwo połączyć ze swymi projektami i kampaniami promocyjnymi. Wykorzystanie tej okazji do połączenia wysiłków, jak sądzę - przyniesie nam obopólną korzyść. Zyskają Państwo naszą wdzięczność. Nieprzemijającą, jak nieprzemijające są walory Białowieskiego Parku Narodowego, najstarszego Parku w Polsce!

 

Józef Popiel

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego


dat.: 09.01.2006 | źródło: Białowieski PN |

   

 

.: noclegi

.: wycieczki piesze
.: wycieczki rowerowe
.: wycieczki objazdowe
.: foto safari
.: spływy kajakowe

.: zielone szkoły

    

    

   

.: forum

.: księga gości

.: o nas

.: kontakt 

.: reklama

.: mapa strony

 

 

   

Link Exchange: EcoTravel | Ojców | Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Noclegi | dodaj linka...

     

 

    

  

All original material and HTML coding © 2006 Parki.pl All rights reserved.